log in

nieuw contributiesysteem

Allen, 

 

Per 1 januari zijn we overgestapt naar een nieuw contributiesysteem.

We voeren dit gefaseerd in. 

 

Het kan zijn dat u een e-mail heeft ontvangen met daarin een link naar een i-deal betaling. Helaas blijkt deze niet goed te werken. 

U kunt die mail als niet verzonden beschouwen.

 

Intussen gaan wij verder met het inrichten van het nieuwe contributie-systeem, u hoort later van ons.

 

Met vriendelijke groeten,  Zwem- en Polovereniging Aegir.