log in
Koen van de Laar

Koen van de Laar

Heb je vragen? Je mag me altijd mailen via: wedstrijdzwemmen@aegir-eindhoven.nl

Do you have any questions? You can always mail me: wedstrijdzwemmen@aegir-eindhoven.nl

Website URL:

Wedstrijduitslagen KNZB-1

Wedstrijduitslagen

Hieronder kunt je de uitslagen downloaden.

Er missen nog enkele uitslagen. Hierover is de commissie in gesprek met de organiserende vereniging.

 


Wedstrijdgegevens/ Competitioninformation

Zwembad:
Pool:
Laco Hilvarenbeek  
Datum:
Date:
Zondag, 3 oktober 2021  
     
Contact met de commissie wedstrijdzwemmen
Algemene informatie wedstrijden                         
Hulptaken bij wedstrijden                                        

 

VACATURE - Hoofdtrainer Aegir Wedstrijdzwemmen

De afdeling wedstrijdzwemmen van Aegir is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer wedstrijdzwemmen. De huidige hoofdtrainer heeft na vele jaren onvermoeibare inzet aangegeven te stoppen. Daarom zijn we per direct op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De commissie wedstrijdzwemmen heeft onderstaand profiel opgesteld en zal in samenspraak met de trainersgroep evalueren welke van de kandidaten het best past. Doelstelling is om in kwartaal 3 van 2021 een nieuwe hoofdtrainer te benoemen en midden september 2021 de evaluatie van de geïnteresseerde kandidaten te starten.

Functienaam

Hoofdtrainer wedstrijdzwemmen

Taken en verantwoordelijkheden

- Aansturen, motiveren en begeleiden trainers
- Begeleiden van opleiding van nieuwe trainers vanuit vereniging
- Vertegenwoordigd trainers in de zwemcommissievergadering (±2 maal per jaar)
- Begeleiden en coachen van zwemmers bij zwemwedstrijden
- Trainen van de meest ervaren zwemmers (in de categorie van ±13-25 jaar), zaterdagochtend van 07:00 - 08:00
- Aanspreekpunt voor het badpersoneel bij de zaterdagochtendtraining
- Voorzitten van vergaderingen van de trainersgroep

Kwalificaties, ervaring, karakter en kwaliteiten:

- Opleiding en/of ervaring op het gebied van training voor wedstrijdzwemmen (bijv. KNZB trainersdiploma niveau 2 of 3 of bereid om dit te gaan halen)
- Enthousiasme voor de zwemsport en energie om dit op onze zwemmers over te brengen
- Ambitieniveau wat aansluit bij Aegir - haal het beste uit jezelf met de trainingsuren die bij Aegir beschikbaar zijn en vergelijk dat niet met de PSV A-selectie
- Kan goed omgaan met jeugdige zwemmers van 8-25 jaar
- Kan ouders van zwemmers te woord staan indien nodig
- Makkelijk aanspreekbaar voor (hulp)trainers en weet wat er speelt binnen de trainersgroep

Interesse en eventuele vragen/opmerkingen kunnen via e-mail kenbaar gemaakt worden bij de commissie wedstrijdzwemmen: aegirwedstrijdzwemmen@gmail.com.

 

Indeling trainingen wedstrijdzwemmen tijdens Corona

Via onderstaande knop kun je de actuele indeling downloaden voor de trainingen van het wedstrijdzwemmen (training op zaterdagochtend en dinsdagavond). De indeling voldoet aan de huidige coronamaatregelen en zorgt dat ieder lid een plek heeft om te trainen. Het is daarom belangrijk dat iedereen komt in het ingedeelde tijdsslot. Wisselingen of verschuivingen kunnen alleen worden besproken met de commissie wedstrijdzwemmen.

 

De training op de woensdagavond wordt georganiseerd vanuit het brevetzwemmen. De betreffende zwemmers worden vanuit het brevetzwemmen geïnformeerd.

Voor het bezoek aan het zwembad vragen wij je om de gezondheidschecklist van het RIVM te doorlopen. Deze is ook te downloaden via onderstaande knop. Bij klachten (of als je in quarantaine zit) kun je helaas niet deelnemen aan de training.

 

Hieronder tref je nogmaals de belangrijkste geldende regels, lees deze goed door:
- Volg de richtlijnen van het RIVM
- Kom niet naar het zwembad met klachten
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het zwembad
- Zwemmers komen in zwemkleding (onder de gewone kleding) naar het zwembad
- Bij binnenkomst worden handen gedesinfecteerd. Volg daarna de vastgestelde looproutes
- Vanaf 13 jaar dien je bij binnenkomst in het gebouw een mondkapje te dragen
- De zwemmers moeten hun kleding in een grote (sport)tas mee de zwemzaal in nemen. Zorg ervoor dat je tas groot genoeg is voor de kleding
- Er kan géén gebruik worden gemaakt van de douches. Toiletten zijn wel open. Ga voor het zwemmen nog thuis naar het toilet
- Ouders mogen NIET mee naar binnen en wachten buiten de accommodatie
- Ouders mogen alleen helpen met uit- en aankleden als dit echt noodzakelijk is

Vragen over de indeling en het beleid kunt je stellen aan de commissie wedstrijdzwemmen
wedstrijdzwemmen@aegir-eindhoven.nl

 

English version:

Via the button below you can download the current schedule for competitive swimming training (training on Saturday morning and Tuesday evening). The schedule complies with the current corona measures and ensures that every member has a place to train. You can only come to swim in your assigned time period. Changes or shifts can only be discussed with the competitive swimming committee.

 

The training on Wednesday evening is organized by brevet swimming. Members of the brevet swimming will be informed separately about the Wednesday evening.

Before visiting the pool we ask you to go through the health checklist of the RIVM. This can also be downloaded via the button below. In case of complaints (or if you are in quarantine) you can unfortunately not participate in the training.

 

Below you will find again the most important applicable rules, read them carefully:
- Follow the guidelines of the RIVM
- Do not come to the swimming pool with complaints
- Do not come to the pool earlier than 10 minutes before the start of the lesson
- Swimmers come to the swimming pool in swimwear (under normal clothing)
- When entering the pool, hands are disinfected. Then follow the established walking routes
- From the age of 13, a mouth mask must be worn when entering the building
- Swimmers must bring their clothes into the swimming room in a large (sports) bag. Make sure your bag is big enough for the clothes
- The showers cannot be used. Toilets are open. Go to the toilet at home before swimming
- Parents are NOT allowed to enter and wait outside the accommodation
- Parents may only help with undressing and dressing if it is really necessary

Uitslag Clubkampioenschappen - Ronde 1

Uitslag clubkampioenschappen 2020-2021 ronde 1

Vanmorgen is de eerste ronde van de clubkampioenschappen gezwommen. 
De clubkampioenschappen bestaan dit seizoen uit een totaal van 6 wedstrijden. De gezwommen tijden van al deze 6 wedstrijden tellen mee voor de uiteindelijke ranking.
De clubkampioenen worden bekend gemaakt aan het einde van het seizoen.

De uitslagen van deze ronde zijn onderaan dit bericht te downlanden in pdf. 

     
Contact met de commissie wedstrijdzwemmen
Algemene informatie wedstrijden                         
Hulptaken bij wedstrijden