log in
Richard Boeken Kruger

Richard Boeken Kruger

Website URL:

Organogram

tr

  Organogram   Zwem- en Polovereniging   Aegir      
                 
                 
    bestuur              
  ALGEMENE ZAKEN   VEILIGHEID   PAASKAMP   CONDITIEZWEMMEN  
   voorzitter    coordinator    voorzitter    voorzitter  
       EHBO-coordinator    commissielid    commissielid  
       vertrouwenscontactpersoon    penningmeester    trainer  
       klachtencommissielid    begeleider    administrateur  
               badverantwoordelijke  
                 
  SECRETARIAAT              
  secretaris              
                 
                 
                 
  FINANCIELE ZAKEN   FINANCIELE ADMINISTRATIE   LEDENADMINISTRATIE   FINANCIELE COMMISSIE  
   penningmeester    administrateur    ledenadministrateur    commissielid  
       webshopbeheerder    invoer nieuwe leden      
       aanvrager bijdragen    VOG aanvrager      
                 
                 
  OVERIGE   EXTERNE COMMUNICATIE   ACTIVITEITEN COMMISSIE      
  algemeen bestuurslid   redacteur nieuwsbrief   commissielid      
      webmaster          
      redacteur website          
      redacteur facebook          
                 
  ELEMENTAIR ZWEMMEN            
  voorzitter   commissielid   badverantwoordelijke      
      baliemedewerker   instructeur      
      ledenadministrateur   hulpinstructeur      
      applicatiebeheerder zwemscore          
      administrateur zwemscore          
      administrateur          
      redacteur website          
      contactpersoon          
      penningmeester          
      controleur          
      medewerker contributierun          
                 
  WEDSTRIJDZWEMMEN              
  voorzitter   commissielid   trainer       
      contactpersoon   hoofdtrainer      
      ledenadministrateur   ploegleider      
      penningmeester   KNZB officials      
      contactpersoon openwater   contactpersoon officials      
      contactpersoon masters   badverantwoordelijke      
      applicatiebeheerder sportlink        
      redacteur website   Coach      
      medewerker contributierun   wedstrijdplanner      
                 
  WATERPOLO              
  voorzitter   commissielid   trainer      
      secretaris   hulptrainer      
      penningmeester   coach      
      ledenadministrateur   hulpcoach      
      jurytafel planner   badverantwoordelijke      
      contactpersoon scheidsrechter   w-official      
      applicatiebeheerder sportlink   aanvoerder      
      redacteur website   scheidsrechter      
      medewerker contributierun          
                 
                 

Voorzitter Zwem- en Polovereniging Aegir

Voorzitter Zwem- en Polovereniging Aegir

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en is bij alle facetten van de vereniging betrokken. De voorzitter kan taken of deeltaken delegeren, maar blijft eindverantwoordelijk.

Tot zijn/haar taken behoren:

 • Bewaken en realiseren van de doelstellingen van de vereniging, zoals die vastliggen in de statuten ( en huishoudelijk reglement.)
 • Onderhouden van contacten met de secretaris en penningmeester voor het “dagelijkse bestuur” van de vereniging.
 • Leiden van de bestuursvergaderingen en de Algemene vergadering.
 • Beleggen van (indien nodig) extra ledenvergaderingen i.o.m. het dagelijkse bestuur.
 • Vertegenwoordigen van de vereniging in rechtszaken.
 • Spreken namens het dagelijks bestuur bij externe en interne aangelegenheden.
 • Zorgen voor vertegenwoordiging door, en medezeggenschap van Aegir tijdens vergaderingen van de KNZB en van de Kring Noord-Brabant.
 • Onderhouden en stimuleren van de interne communicatie.
 • Voorzitten en deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergadering
 • Gepubliceerd in Functies

Vrijwilligers

Helpen maakt je happy, wordt vrijwilliger !

Informeer bij de commissie wat je kan doen voor de vereniging, stuur een mailtje, kijk bij onze vacatures.... Wij zien je graag! Op dit moment zijn we op zoek naar:

01Wij zijn op zoek naar een baliemedewerker voor op de donderdagavond. Wie komt ons helpen?
Voor vragen, stuur een mailtje naar elementair@aegir-eindhoven.nl

02Wij zijn op zoek naar een instructeurs voor op de woensdag- en donderdagavond. Wie komt ons helpen?
Voor vragen. stuur een mailtje naar elementair@aegir-eindhoven.nl

 

 

 

 

 

 • Gepubliceerd in Infomenu

Contact

Commissie Elementair Zwemmen (diplomazwemmen)

Betreft zwemlessen (ook voor volwassenen), trimzwemmen en brevetzwemmen.
Op woensdag- en donderdagavond tijdens het diplomazwemmen aan de balie in het Ir.Ottenbad
Wendy van Nistelrode: elementair@aegir-eindhoven.nl


Commissie Waterpolo

Voor al je vragen over waterpolo:
waterpolo@aegir-eindhoven.nl


Commissie Wedstrijdzwemmen

Voor al je vragen over Wedstrijdzwemmen:     
wedstrijdzwemmen@aegir-eindhoven.nl
Of op zaterdagochtend tussen 7 en 9 uur bij het 25m-bad in het Ir. Ottenbad.


Website

Voor op- en aanmerkingen over deze site, en hulp bij te plaatsen artikelen:
info@aegir-eindhoven.nl


Overige

Voor alle overige vragen en opmerkingen:
info@aegir-eindhoven.nl

 


Bestuur:


Voorzitter

       Richard Boeken Kruger
       voorzitter@aegir-eindhoven.nl


Secretaris

                Frank Reniers 
                secretaris@aegir-eindhoven.nl


Penningmeester

       Hajo de Bont
       penningmeester@aegir-eindhoven.nl

 

 

 • Gepubliceerd in Website