log in
Richard Boeken Kruger

Richard Boeken Kruger

Website URL:

Voorzitter Zwem- en Polovereniging Aegir

Voorzitter Zwem- en Polovereniging Aegir

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en is bij alle facetten van de vereniging betrokken. De voorzitter kan taken of deeltaken delegeren, maar blijft eindverantwoordelijk.

Tot zijn/haar taken behoren:

 • Bewaken en realiseren van de doelstellingen van de vereniging, zoals die vastliggen in de statuten ( en huishoudelijk reglement.)
 • Onderhouden van contacten met de secretaris en penningmeester voor het “dagelijkse bestuur” van de vereniging.
 • Leiden van de bestuursvergaderingen en de Algemene vergadering.
 • Beleggen van (indien nodig) extra ledenvergaderingen i.o.m. het dagelijkse bestuur.
 • Vertegenwoordigen van de vereniging in rechtszaken.
 • Spreken namens het dagelijks bestuur bij externe en interne aangelegenheden.
 • Zorgen voor vertegenwoordiging door, en medezeggenschap van Aegir tijdens vergaderingen van de KNZB en van de Kring Noord-Brabant.
 • Onderhouden en stimuleren van de interne communicatie.
 • Voorzitten en deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergadering
 • Gepubliceerd in Functies

Vrijwilligers

Helpen maakt je happy, wordt vrijwilliger !

Informeer bij de commissie wat je kan doen voor de vereniging, stuur een mailtje, kijk bij onze vacatures.... Wij zien je graag! Op dit moment zijn we op zoek naar:

01Wij zijn op zoek naar een baliemedewerker voor op de donderdagavond. Wie komt ons helpen?
Voor vragen, stuur een mailtje naar elementair@aegir-eindhoven.nl

02Wij zijn op zoek naar een instructeurs voor op de woensdag- en donderdagavond. Wie komt ons helpen?
Voor vragen. stuur een mailtje naar elementair@aegir-eindhoven.nl

 

 

 

 

 

 • Gepubliceerd in Infomenu

Contact

Commissie Elementair Zwemmen (diplomazwemmen)

Betreft zwemlessen (ook voor volwassenen), trimzwemmen en brevetzwemmen.
Op woensdag- en donderdagavond tijdens het diplomazwemmen aan de balie in het Ir.Ottenbad
Wendy van Nistelrode: elementair@aegir-eindhoven.nl


Commissie Waterpolo

Voor al je vragen over waterpolo:
waterpolo@aegir-eindhoven.nl


Commissie Wedstrijdzwemmen

Voor al je vragen over Wedstrijdzwemmen:     
wedstrijdzwemmen@aegir-eindhoven.nl
Of op zaterdagochtend tussen 7 en 9 uur bij het 25m-bad in het Ir. Ottenbad.


Website

Voor op- en aanmerkingen over deze site, en hulp bij te plaatsen artikelen:
info@aegir-eindhoven.nl


Overige

Voor alle overige vragen en opmerkingen:
info@aegir-eindhoven.nl

 


Bestuur:


Voorzitter

       Richard Boeken Kruger
       voorzitter@aegir-eindhoven.nl


Secretaris

                Frank Reniers 
                secretaris@aegir-eindhoven.nl


Penningmeester

       Hajo de Bont
       penningmeester@aegir-eindhoven.nl

 

 

 • Gepubliceerd in Website

Bestuur

Zwem- en Polovereniging Aegir 

Zwem- en Polovereniging Aegir stelt zich ten doel de beoefening van het zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. |
Dit doen we al meer dan 90 jaar, en deze doelstelling is o.a. vastgelegd in de statuten.

Om vorm te geven aan deze doelstelling hebben we deze doelstelling gesplitst in kleinere doelstellingen.
Dit hebben we gedaan om commissies te laten werken aan deze doelstellingen. Dit wordt o.a. beschreven in het beleidsplan

Onze vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Middels een vrijwilligersbeleid willen we er voor zorgen dat de kaders en voorwaarden voor een ieder duidelijk zijn.

Onze vrijwilligers zijn onmisbaar, wij waarderen ze. In het Waarderingen, Vergoedingen en Kortingenbeleid staat dit beschreven.

Regels en zaken welke nog niet zijn vastgelegd, waaronder de contributie worden beschreven in het huishoudelijk reglement

Veilig voelen in en om het water is heel erg belangrijk, voor iedereen. Alle vrijwilligers moeten een "Verklaring Omtrent Gedrag" inleveren. We hebben een aantal vertrouwenscontactpersonen.
We hebben ook een klachtenreglement. Al onze leden zijn lid van de KNZB kan elk lid ook terecht bij de NOCNSF. 

 Het bestuur van Aegir bestaat uit de volgende leden:

Richard Boeken Kruger

Voorzitter voorzitter@aegir-eindhoven.nl

Hajo de Bont

Penningmeester penningmeester@aegir-eindhoven.nl

Frank Reniers

Secretaris  secretaris@aegir-eindhoven.nl

Selwyn Cats

Algemeen bestuurslid  

Hans Vera 

Voorzitter commissie Waterpolo  waterpolo@aegir-eindhoven.nl

Wendy van Nistelrode

Voorzitter commissie Elementair  

Afzel Sahebali

Voorzitter commissie Wedstrijdzwemmen   wedstrijdzwemmen@aegir-eindhoven.nl

 

Mocht je vragen hebben, dan kun je bij betreffende personen terecht. .

Met vriendelijke groeten, Richard Boeken Kruger