log in
Richard Boeken Kruger

Richard Boeken Kruger

Website URL:

Penningmeester Elementair zwemmen

Penningmeester is lid van de commissie elementair zwemmen en moet door het bestuur zijn benoemd.

Taken:

  • Aanleveren van de begroting aan het einde van het kalenderjaar aan de penningmeester
  • Controleren, gedurende het jaar, of de uitgaven en inkomsten kloppen met de begroting.
  • Controleren of de betalingen en uitgaven kloppen

Controleur Elementair zwemmen

De controleur Elementair zwemmen is verantwoordelijk voor de orde in de hal en de toegangscontrole aan de balie-ingang van het zwembad.

Tot zijn/haar taken behoren:

  • Controleren van de contributiekaarten bij de ingang van het bad.
  • Doorverwijzen van leden die onvoldoende stempels op hun contributiekaart hebben naar de Baliemedewerker.
  • Tellen van alle binnenkomende leden en het doorgeven van dit aantal aan de caissi√®re van het zwembad t.b.v. de administratie van de baddirectie.