log in

Algemene Info

nieuw contributiesysteem

Allen, Per 1 januari zijn we overgestapt naar een nieuw contributiesysteem. We voeren dit gefaseerd in. Het kan…

Waterpolo Informatie

Welkom bij de waterpolo-afdeling van Aegir! Wij komen met meerdere teams uit in een door de KNZB georganiseerde…