log in

Contributie 2023

2023Per kwartaal
Diplomazwemmen  
Diplomazwemmen (zwemlessen voor kinderen) (45 minuten per week)

€ 60,00

Zwemles voor (jong)volwassenen (30 minuten per week) € 45,00
Trimzwemmen (30 minuten per week) € 45,00
Conditiezwemmen
1 uur per week € 69,75
2 uur per week € 82,50
3 uur per week € 92,25
Wedstrijdzwemmen  
Training + wedstrijden t/m 11 jaar 1 uur per week

€ 75,00

Training + wedstrijden t/m 11 jaar 2 uur per week € 77,25
Training + wedstrijden t/m 11 jaar 3 uur per week € 87,75
Training + wedstrijden 12 jaar en ouder 1 uur per week € 82,50
Training + wedstrijden 12 jaar en ouder 2 uur per week  € 84,75
Training + wedstrijden 12 jaar en ouder 3 uur per week   € 95,25
Waterpolo  
Alleen waterpolotraining

€ 67,50

Training + wedstrijden t/m 11 jaar € 82,50
Training + wedstrijden 12 jaar en ouder   € 105,00


* leeftijd op 31-12-2023

Toelichting contributiebetaling

De hoogte van uw contributie wordt bepaald door uw zwemactiviteit: elementair zwemmen (zwemlessen, trimzwemmen of brevetzwemmen), wedstrijdzwemmen of waterpolo. Uw totale persoonlijke contributie wordt aangegeven aan de voorkant van uw contributie kaart.
Leden welke meerdere activiteiten uitoefenen krijgen een korting, informeer hierover bij betreffende commissie.

De contributie is op basis van het jaartarief, verdeeld in 4 termijnen. Dus ook gedurende de zomerstop gaat de contributiebetaling door!

U krijgt aan het begin van elk kwartaal een factuur toegestuurd. Op basis van de factuur betalen, graag niet vooruit betalen. U dient de contributie te voldoen op IBAN-rekening NL12 INGB 0001081645, van: Zwem- en Polovereniging AEGIR, te Eindhoven. Voor betalingen vanaf buitenlandse rekeningen: --> BIC-code = INGBNL2A

BELANGRIJK: De contributie graag overmaken, onder vermelding van de Achternaam van het lid én de KNZB-code die voorop uw contributiekaart vermeld staat! --> De achternaam is vooral belangrijk als het lid een andere achternaam heeft dan degene die de contributie overmaakt..
Als u voor meerdere leden uit uw gezin betaalt, dan liefst voor ieder lid apart overmaken, en in ieder geval voor elk lid de achternaam en de KNZB-code vermelden.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Bij het aanmelden via de website gaat u akkoord met deze lidmaatschapsvoorwaarden van Aegir.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en is een éénmalige betaling, welke u direct bij aanmelding dient te voldoen.
Na inschrijving ontvangt u een contributiekaart met daarop een samenvatting van deze lidmaatschapsvoorwaarden en uw persoonlijke gegevens.

In januari krijgt u van ons een nieuwe contributiekaart, behalve als u niet aan uw contributie verplichtingen van het vorige jaar hebt voldaan. De contributiekaart is tevens uw toegangsbewijs tot het zwembad. Zorgt u er dus voor, dat u de kaart bij ieder zwembadbezoek kunt tonen!

Bij een contributie-achterstand van twee maanden of meer, kan u de toegang tot het zwembad worden geweigerd.
Als u uw contributie niet tijdig voldoet, sturen wij u een betalingsherinnering. 
Let op: bij herhaling wordt steeds € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht! U kunt dit voorkomen door uw contributie aan het begin van ieder kwartaal te voldoen.

Opzeggen

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, kan dat door een e-mail te sturen naar: ledenadministratie@aegir-eindhoven.nl. Vermeld duidelijk uw Naam en KNZB-code (deze methode heeft onze voorkeur).

Aegir hanteert verschillenden opzeggingstermijnen, zie hieronder per afdeling de opzeggingstermijn. In de opzeggingstermijn kunt u gewoon aan de zwemactiviteiten blijven meedoen, maar over deze periode is wel contributie verschuldigd. De opzegtermijn geldt niet als u schriftelijk doktersadvies kunt overleggen.

Elementaire leden
Elementaire leden hebben een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Er dient te worden opgezegd middels een e-mail naar de ledenadministratie. Het lid dient op te zeggen met vermelding van naam en lidnummer.
Elementaire leden welke een diploma halen bij het ABC kunnen bij het behalen van hun diploma direct opzeggen. Bij het aanmelden voor het diplomazwemmen moet er dan wel worden opgezegd volgens bovenstaande wijze. De opzegging gaat in per eerste van de volgende maand.

Conditiezwemmers
Conditiezwemmers kunnen opzeggen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Wedstrijdzwemmen
Wedstrijdzwemmers kunnen opzeggen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Waterpolo
Een waterpolo seizoen duurt van 1 juli tot en met 30 juni. Competitie spelende waterpoloërs kunnen opzeggen tot 1 april (opzegging gaat per 1 juli in). Trainingsleden hebben een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.

Tijdelijke afwezigheid

Als u in geval van ziekte, blessure, zwangerschap of anderszins tijdelijk niet aan de zwemactiviteiten kunt deelnemen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat instructeurs en trainers weten waar ze aan toe zijn. Bovendien kunt u bij afwezigheid om MEDISCHE redenen restitutie van uw contributie verkrijgen over het GEHEEL aantal maanden afwezigheid, mits het verzuim minstens één maand bedraagt, en u dit schriftelijk of via e-mail heeft aangevraagd bij de penningmeester bij de aanvang van het verzuim.

Inlichtingen

Heeft u nog vragen over uw lidmaatschap of uw contributiebetaling, neemt u dan bij voorkeur via E-mail contact op met de penningmeester of met de ledenadministratie.