log in

Algemene Leden Vergadering

Woensdag 13 november 2019, om 20.30 uur is er door het bestuur een extra Algemene Vergadering uitgeroepen waarin een aantal belangrijke onderwerpen aan de leden zullen worden voorgelegd. Op de agenda staat ondermeer een voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement en het contributiestelsel. Tevens ligt er een voorstel voor aanpassing van het vrijwillgersbeleid. Kortom een aantal belangrijke onderwerpen die vitaal zijn voor de toekomstbestendigheid van onze vereniging.Ik hoop dat we U kunnen uitdagen om aanwezig te zijn bij deze Algemene Vergadering welke zal plaatsvinden in het vergaderzaaltje van ons zwembad.

Toine Valentijn

Toine was van 2006 tot 2015 voorzitter van de vereniging en publiceert regelmatig waterpolo nieuwsberichten op de website.