log in

Contributie 2019

2019Per jaarPer kwartaal
Diplomazwemmen    
Diplomazwemmen (zwemlessen) (45 minuten per week)

€ 180,00

€ 45,00

Volwassenen zwemles en trimzwemmen (30 minuten per week) € 159,00 € 39,75
Brevetzwemmen (60 minuten per week) € 222,00 € 55,50
Wedstrijdzwemmen    
Wedstrijdzwemmen: alléén wedstrijd-training

€ 222,00

€ 55,50

training+wedstrijden 11 jaar * en jonger € 222,00 € 55,50
training+wedstrijden 12 jaar * en ouder € 261,00 € 65,25
Waterpolo    
Waterpolo: alléén polo-training

€ 222,00

€ 55,50

training+wedstrijden 11 jaar * en jonger € 261,00 € 65,25
training+wedstrijden 12 jaar * en ouder € 321,00 € 80,25

* leeftijd op 31-12-2019

Toelichting contributiebetaling

De hoogte van uw contributie wordt bepaald door uw zwemactiviteit: elementair zwemmen (zwemlessen, trimzwemmen of brevetzwemmen), wedstrijdzwemmen of waterpolo. Bij wedstrijdzwemmen of waterpolo kan één elementaire activiteit gratis worden beoefend. Uw totale persoonlijke contributie wordt aangegeven aan de voorkant van uw contributie kaart.

De contributie is op basis van het jaartarief, verdeeld in 4 gellijke termijnen. Dus ook gedurende de zomerstop gaat de contributiebetaling door!
U dient de contributie steeds vóóraf te voldoen, per jaar of per kalenderkwartaal (kwartaal beginnend op 1/1, 1/4, 1/7 of 1/10), 
op IBAN-rekening NL12 INGB 0001081645, van: Zwem- en Polovereniging AEGIR, te Eindhoven. Voor betalingen vanaf buitenlandse rekeningen:  --> BIC-code = INGBNL2A 

Wij versturen géén acceptgirokaarten of rekeningen, zodat we de contributiekosten voor onze leden laag kunnen houden.

BELANGRIJK: De contributie graag overmaken, onder vermelding van de Achternaam van het lid én het viercijferig Lidnummer dat voorop uw contributiekaart vermeld staat! --> De achternaam is vooral belangrijk als het lid een andere achternaam heeft dan degene die de contributie overmaakt..
Als u voor meerdere leden uit uw gezin betaalt, dan liefst voor ieder lid apart overmaken, en in ieder geval voor elk lid de achternaam en het lidnummer vermelden.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Door het versturen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met deze lidmaatschapsvoorwaarden van Aegir.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en is een éénmalige betaling, welke u direct bij aanmelding dient te voldoen.
Na inschrijving ontvangt u een contributiekaart met daarop een samenvatting van deze lidmaatschapsvoorwaarden, uw gegevens en uw persoonlijk lidnummer.

Het lidnummer is vooral van belang bij contributie betalingen (zie hier boven).

Op de kaart is ruimte voor stempels. Na iedere contributiebetaling de kaart graag laten afstempelen aan de balie. In januari krijgt u van ons een nieuwe contributiekaart, behalve als u niet aan uw contributieverplichtingen van het vorige jaar hebt voldaan. De contributiekaart is tevens uw toegangsbewijs tot het zwembad. Zorgt u er dus voor, dat u de kaart bij ieder zwembadbezoek kunt tonen!

GRAAG OP TIJD BETALEN! Wij verzoeken u om uw contributie per kwartaal vóóruit betalen (of nog liever: per kalenderjaar).

Bij een contributie-achterstand van twee maanden of meer, kan u de toegang tot het zwembad worden geweigerd.
Als u uw contributie niet tijdig voldoet, sturen wij u een betalingsherinnering. 
Let op: bij herhaling wordt steeds € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht! U kunt dit voorkomen door uw contributie aan het begin van ieder kwartaal te voldoen.

Opzeggen

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, kan dat op twee manieren:

  • via het opzegformulier, in te leveren aan de balie tijdens de clubavonden, óf:
  • door een e-mail te sturen naar: ledenadministratie@aegir-eindhoven.nl. Vermeld steeds duidelijk uw Naam en Lidnummer.

Aegir hanteert een opzeggingstermijn van drie volledige kalendermaanden. In de opzeggingstermijn kunt u gewoon aan de zwemactiviteiten blijven meedoen, maar over deze periode is wel contributie verschuldigd. De opzegtermijn geldt niet als u schriftelijk doktersadvies kunt overleggen.

Tijdelijke afwezigheid

Als u in geval van ziekte, blessure, zwangerschap of anderszins tijdelijk niet aan de zwemactiviteiten kunt deelnemen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat instructeurs en trainers weten waar ze aan toe zijn. Bovendien kunt u bij afwezigheid om MEDISCHE redenen restitutie van uw contributie verkrijgen over het GEHEEL aantal maanden afwezigheid, mits het verzuim minstens één maand bedraagt, en u dit schriftelijk of via e-mail heeft aangevraagd bij de penningmeester bij de aanvang van het verzuim.

Inlichtingen

Heeft u nog vragen over uw lidmaatschap of uw contributiebetaling, neemt u dan bij voorkeur via E-mail contact op met de penningmeester.