log in

Organogram

tr
  Organogram     Zwem- en Polovereniging     Aegir          
                         
                         
    bestuur                      
ALGEMENE ZAKEN VEILIGHEID PAASKAMP CONDITIEZWEMMEN
   voorzitter  01    coordinator  01    voorzitter  01    voorzitter  01  
         EHBO-coordinator  01    commissielid  03    commissielid  03  
         vertrouwenscontactpersoon  02    penningmeester  01    trainer  03  
         klachtencommissielid  03    begeleider  04    administrateur  01  
                     badverantwoordelijke  01  
                         
  SECRETARIAAT                      
  secretaris  01                    
                         
                         
                         
  FINANCIELE ZAKEN     FINANCIELE ADMINISTRATIE     LEDENADMINISTRATIE          
   penningmeester  01    administrateur  01    ledenadministrateur  01        
         webshopbeheerder  01    invoer nieuwe leden  01        
         aanvrager bijdragen  01    VOG aanvrager  01        
                         
                         
  OVERIGE     EXTERNE COMMUNICATIE                
  algemeen bestuurslid  01   redacteur nieuwsbrief  03              
        webmaster  02              
        redacteur website  01              
        redacteur facebook  02              
                         
  ELEMENTAIR ZWEMMEN                  
  voorzitter  01   commissielid  03   badverantwoordelijke  04        
        baliemedewerker  04   instructeur  12        
        ledenadministrateur  01   hulpinstructeur  06        
        applicatiebeheerder zwemscore  01              
        administrateur zwemscore  01              
        administrateur  01              
        redacteur website  01              
        contactpersoon  01              
        penningmeester  01              
        controleur  01              
        medewerker contributierun  01              
                         
  WEDSTRIJDZWEMMEN                      
  voorzitter  01   commissielid  03   trainer / instructeur   05        
        contactpersoon  01   hulptrainer  03        
        ledenadministrateur  01   ploegleider  03        
        penningmeester  01   KNZB officials  12        
        contactpersoon openwater  01   contactpersoon officials  01        
        contactpersoon masters  01   badverantwoordelijke  02        
        applicatiebeheerder sportlink  01              
        redacteur website  01              
        medewerker contributierun  01              
                         
  WATERPOLO                      
  voorzitter  01   commissielid  03   trainer  04        
        secretaris  01   hulptrainer  02        
        penningmeester  01   coach  04        
        ledenadministrateur  01   hulpcoach  02        
        jurytafel planner  01   badverantwoordelijke  03        
        contactpersoon scheidsrechter  01   w-official  06        
        applicatiebeheerder sportlink  01   aanvoerder  03        
        redacteur website  01   scheidsrechter  03        
        medewerker contributierun  01