log in

Ingelaste ALV

Zoals jullie weten stoppen René en Brenda per 1 oktober met hun bestuurstaken. Door het bestuur is de afgelopen periode tijd en energie gestoken in het zoeken naar opvolging.

Vlak voor de zomervakantie heeft Jan-Dirk van de Laar aangegeven belangstelling te hebben voor het voorzitterschap. Hierover zijn René en Brenda met hem in gesprek gegaan. Na de zomervakantie ontving het bestuur een mail van Jan-Dirk waarin hij solliciteert naar het voorzitterschap van Aegir.
Tot nu toe is alleen deze sollicitatie naar het voorzitterschap bij het bestuur bekend. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld voor deze functie. Voor de functie van secretaris hebben zich geen kandidaten gemeld.

Een nieuwe voorzitter dient te worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarom heeft het bestuur een extra ALV uitgeschreven die gehouden wordt op woensdag 28 september a.s. in de vergaderzaal van de Aquarant/ir. Ottenbad. De vergadering begint om 20.15u en zal volledig in het teken staan van de kennismaking met Jan-Dirk van de Laar (en mogelijke andere kandidaten die zich nog melden) en daarna de verkiezing van een nieuwe voorzitter.

Je aanwezigheid stellen we zeer op prijs. 

Wil je de motivatie van Jan-Dirk lezen, stuur dan een mail naar de secretaris of vraag één van de bestuursleden.

het Bestuur

Het bestuur van Zwem- & Polovereniging Aegir plaatst met enige regelmaat artikelen op de website om haar leden en vrijwilligers te informeren.