log in

Kerstborrel 2016 met foto's

  • Geschreven door Jan Dirk van de Laar

Op zondag 11 december 2016 hebben we het jaar met onze vrijwilligers afgesloten tijdens de Kerstborrel. We hebben kort terug gekeken op de activiteiten die we het afgelopen jaar allemaal gedaan hebben en met een korte blik vooruit hebben we een start gemaakt aan de activiteiten voor 2017.

We hebben onze jubilarissen die al geruime tijd een actieve bijdrage geven aan de vereniging in het zonnetje gezet, hiervoor kregen ze van Wethouder Yasin Torunoglu een onderscheiding van de gemeente Eindhoven uitgereikt en ook namens de vereniging werden zij geëerd met een oorkonde en een cadeau.

Traditiegetrouw hebben we, op voordracht van de commissies, de Jo Valentijn trofee uitgereikt aan de vrijwilliger van het jaar en de aanmoedigingsprijs uitgereikt aan het jonge talent binnen de vereniging die extra hard gewerkt heeft voor de vereniging.

Na deze officiële momenten zijn we door de Aquarant verder verwend op een heerlijk buffet en hebben we de rest van de avond vooral veel plezier gemaakt met elkaar.

Dank aan de activiteitencommissie voor de organisatie van deze avond.

Wens ik namens het bestuur iedereen een gezond en vooral sportief 2017.

Jan-Dirk van de Laar