log in

Laatste kienavond

  • Geschreven door Activiteitencommissie

Woensdag 28 juni 2017 werd in het restaurant De Aquarant de laatste kienavond gehouden.

Bijna 6 jaar geleden werd door de uitbater van het restaurant gevraagd of onze vereniging de kienavonden op woensdagavond wilde gaan verzorgen in het restaurant. Deze activiteit had niets te maken met onze zwem- en polovereniging maar de baten zouden dan ten goede komen aan de vereniging. In een tijd van teruglopende subsidies was dit een welkome aanvulling op de inkomsten. Dit werd besproken met het toenmalige bestuur en de activiteitencommissie en omdat dit een mooie gelegenheid was om extra gelden voor de vereniging binnen te brengen werd dit voortvarend opgepakt.

Rob en Sjan van de Born waren de vaste bezetting bijgestaan door de overige leden van de activiteitencommissie als zij een keer andere verplichtingen hadden. De zaal was meestal gevuld met dames op leeftijd die plezier hadden op hun avondje uit.

In de eerste jaren was er een mooie opbrengst maar de laatste tijd was de opkomst en dus de verkoop van kienkaarten dalende waardoor het nog nauwelijks de moeite waard was om de kienavonden te organiseren. De inspanning moet natuurlijk wel wat voor de vereniging opleveren. Omdat ook de uitbater van het restaurant een andere invulling wilde op de woensdagavond werd in goed overleg besloten de kienactiviteit te beƫindigen. Zo kwam er dus een einde aan deze activiteit. Jammer, maar helaas.

Onze vereniging werd door de meeste van de aanwezige kieners nog bedankt voor de jarenlange belangeloze inzet en Sjan en Rob kregen nog een hartelijk applaus van de laatste kieners. Nu maar hopen dat er andere initiatieven ontstaan om extra inkomsten te genereren.