log in

Aankondiging Brevetzwemmen - nov 2020

Tweemaal per jaar nemen we de tijden op van alle brevetzwemmers. Althans, normaal gesproken. In april hebben we het brevetzwemmen overgeslagen. Het is dus alweer een jaartje geleden. 
Als je snel genoeg zwemt, maak je kans op een brevet. Je moet tenminste 3 van de 4 limieten halen. 
Het brevetzwemmen is verdeeld over twee weken, dus zorg dat je beide weken aanwezig bent! 
Kun je niet? Meld je dan af via: brevetzwemmen@aegir-eindhoven.nl 

Deze ronde wordt gehouden op 28 oktober en 4 november.
Als je niet op de woensdag zwemt, maar enkel bij waterpolo of wedstrijdzwemmen, dan mag je ook een poging wagen.
Meld je dan aan via brevetzwemmen@aegir-eindhoven.nl.
Meer informatie vindt je op: https://aegir-eindhoven.nl/brevetzwemmen

Aankondiging Diplomazwemmen - nov 2020

Begin november begint het diplomazwemmen voor het A-, B- en C-diploma. Of misschien moeten we zeggen, het C-, B- en A-diploma, want de diploma's worden afgenomen in omgekeerde volgorde. Daardoor is er ruimte in de groep als je klaar bent met afzwemmen. Dus heb je de ene week afgezwommen voor B? Dan kun je de week daarna al direct starten bij de groep voor het C-diploma.

Kinderen die op mogen gaan voor het diploma zullen een kaartje meekrijgen. Deze moet voor het diplomazwemmen worden ingeleverd bij de balie. Hierop kun je aangeven wat je na het diplomazwemmen wil gaan doen, bijvoorbeeld Snorkelen of Zwemvaardigheid. Meer informatie over het diplomazwemmen vind je terug in het informatieboekje.

Schrijf de data alvast in je agenda. Je wordt door ons ingedeeld op basis van je normale zwemlestijd.

 

Diploma Datum Tijd
C 4 november 17:30-18:45
C 5 november 18:00-19:15
B 11 november 17:30-18:15
B 11 november 18:15-19:00
B 12 november 18:00-18:45
B 12 november 18:45-19:30
A 18 november 17:30-18:15
A 18 november 18:15-19:00
A 19 november 18:00-18:45
A 19 november 18:45-19:30

 

De zomerstop 2020

Geen school, betekent dat ook geen zwemles?
Niet altijd, zo gaan zwemlessen vaak door in de crocus-, mei- en herfstvakantie, maar zwemtrainingen niet.

In de zomervakantie is het wat eenvoudiger, dan zijn er helemaal geen zwemlessen- en trainingen tussen 12 juli t/m 23 augustus. 
Er is dus nog wel een wedstrijdzwemmen op 11 juli, maar het waterpolo op 12 juli zal niet doorgaan.

Kijk op de kalenders voor een gedetailleerd overzicht:

Speciaal Diplomazwemmen

Beste zwemmers en ouders / verzorgers,

Ondanks dat de zwemlessen nog maar net zijn hervat, kunnen sommige kinderen nog net voor de zomer afzwemmen voor hun diploma.

 • Er zijn aangepaste lestijden en er is een strakke planning. Volg de aanwijzingen daarom nauwgezet op.
 • Zorg dat je minimaal 10 minuten van te voren bij de ingang aanwezig bent en al in de juiste kleding.
 • Je zwemt af op de dag waarop je normaal les hebt, maar wel op een andere tijd.

De tijden zijn:

Diploma: Woensdag: Donderdag
A-diploma 17:30 - 18:00 18:00 - 18:30
B-diploma 18:05 - 18:45 18:35 - 19:15
C-diploma 18:50 - 19:30 19:20 -  20:00

 

 • Lever de diplomakaart in bij de collega die buiten bij de ingang staat. We hebben nog niet van iedereen een foto van de kaart ontvangen. Het verzoek aan degenen die dit nog niet gedaan hebben om de foto alsnog op te sturen naar elementair@aegir-eindhoven.nl.
 • We hebben nog niet van iedereen het diplomageld ontvangen. De kosten van € 12,50 kunnen worden overgemaakt op rekening NL 12 INGB 0001081645 t.n.v. Zwem- en Polovereniging Aegir te Eindhoven onder vermelding van de voor- en achternaam van het kind, het lidnummer (staat vermeld de lidmaatschapskaart) en voor welk diploma opgegaan wordt.
 • Let op dat van te voren gecontroleerd op de volledige betaling van de contributie tot en met juni danwel tot en met de datum van opzegging. Als deze nog niet is voldaan, mag er niet deelgenomen worden aan het diplomazwemmen.
 • Kinderen die hebben aangegeven door te gaan voor het volgende diploma worden automatisch administratief verwerkt. Opzeggen moet via een email aan ledenadministratie@aegir-eindhoven.nl.
  Graag horen we voor welk diploma uw kind verdergaat, vooral na het behalen van het C-diploma. Je kunt dit doorgeven via: elementair@aegir-eindhoven.nl
 • Kinderen gaan als eerste naar binnen. Zij kunnen indien nodig kleding nog uitdoen en in hun tas stoppen. Tassen worden, net de afgelopen weken, meegenomen naar het zwembad. Vervolgens worden ze opgevangen door de instructeur die de kleding en schoenen zal controleren op juistheid (zie onze https://aegir-eindhoven.nl/component/k2/item/1010 voor de kledingeisen).
 • Met ieder kind mogen maximaal 2 familieleden mee naar binnen. Deze mogen naar binnen via de kleedhokjes naar de tribune nadat alle kinderen zijn doorlopen. Bij binnenkomst moeten de handen gedesinfecteerd worden. Aan het begin van kleedhokjes staat een bak met blauwe schoentjes, deze a.u.b. aantrekken. Onze instructeurs zullen aanwijzen waar ieder plaats kan nemen.
 • We verzoeken iedereen om met het lopen en zitten 1,5 meter in acht te nemen van de andere bezoekers.
 • Blijft u vooral zitten, er mag niet worden rondgelopen voor bijv. foto's.
 • Na het diplomazwemmen gaan de kinderen terug via de kleedhokjes en de ouders gaan direct via de “voordeur” naar buiten. Bij de schuifdeuren a.u.b. de blauwe schoentjes weer inleveren. Volg hiervoor de aanwijzingen van onze instructeurs.
 • Het diplomazwemmen vindt plaats in de “A” en “C” baan aan de kant van de lange tribune. Het maken van foto’s is toegestaan, maar alleen vanaf de zitplaats.
 • Na het zwemmen met kleding kunnen uw kinderen naar uw zitplaats toegaan om te helpen de kleding uit te trekken.
  De kinderen komen hiervoor dus naar de betreffende zitplaatsen toegelopen. 
 • De uitreiking van de diploma’s zullen we aansluitend aan het diplomazwemmen buiten onder het afdak bij de ingang van het gebouw houden. Wellicht als het regent handig om een paraplu mee te nemen omdat de overdekte ruimte niet zo groot is.
 • Misschien ten overvloede, maar toch willen we u erop wijzen dat we de RIVM richtlijnen moeten volgen en dus moet eenieder met gezondheidsklachten thuisblijven!

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u die stellen via elementair@aegir-eindhoven.nl. Wij wensen iedereen via deze weg vast veel succes en plezier bij het diplomazwemmen.

Start zwemlessen

Op woensdag 27 mei mogen we weer starten met onze zwemlessen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, lees daarom het onderstaande én de bijlagen goed door!

Algemeen:

 • Je kunt alleen zwemmen op je eigen dag en eigen tijd, wisselen is niet mogelijk.
 • Ga van tevoren thuis naar het toilet.
 • Ouders mogen niet mee naar binnen, tenzij kinderen écht hulp nodig hebben bij het omkleden. Indien dit noodzakelijk is, stuur dan een email naar
  elementair@aegir-eindhoven.nl om dit door te geven. Voor de duidelijkheid: ouders mogen dus ook niet in de zwemzaal of in de hal aanwezig zijn voor, tijdens of na de les.
 • Je mag maximaal 10 minuten voor het begin van de les bij het zwembad aanwezig zijn. Bij binnenkomst moet je je handen desinfecteren en bij de balie laat je je kaart zien. Zorg dat de contributie tot en met juni betaald is.
 • Zwemmers moeten hun zwemkleding al aan hebben bij binnenkomst, onder hun gewone kleding. Ook moet er een (sport)tas meegenomen worden om de kleding en schoenen in te doen.
 • Volg bij binnenkomst de aangegeven route
 • Volg aanwijzingen van medewerkers altijd op.
 • Omkleden na de zwemles mag uiteraard, douchen nog niet. Kleed zo snel mogelijk om en verlaat daarna het gebouw via de aangegeven route.
 • De instructeurs houden de gehele tijd minimaal 1,5 meter afstand van de zwemmer (met uitzondering van noodgevallen).

Speciaal voor de kinderen in het eerste badje / watergewenning

Voor watergewenning/badje 1 gelden specifieke regels:

Omdat deze kinderen niet zonder begeleiding de zwemles kunnen volgen en de instructeur geen fysiek contact met de kinderen mag hebben, vragen wij per kind één familielid (ouder dan 16 jaar) mee het water in te gaan. Lukt dit niet, dan kan de zwemmer helaas niet deelnemen aan de les.

Wij vragen u om per email (elementair@aegir-eindhoven.nl) aan te geven of de zwemmer aanwezig is en wie er mee komt.

De bovenstaande punten zijn de belangrijkste richtlijnen. Meer richtlijnen vind je in de bijlagen. We gaan er vanuit dat jullie deze goed doorlezen, zodat we een leuke en veilige zwemles kunnen hebben.

Ben je 13 jaar of ouder, kijk dan nog even goed naar de specifieke regels die voor jou gelden!

We hopen iedereen in goede gezondheid vanaf 27 mei weer te zien. Mocht je twijfelen of je mag komen zwemmen: houd je aan de richtlijnen van het RIVM.

Heb je vragen of opmerkingen? Deze kun je mailen naar elementair@aegir-eindhoven.nl

==================================================================================================================================================

English version:

You might have heard that the swimming pools are re-opened. We will resume the swimming lessons from 27 May onwards. However, some conditions will apply, so make sure to read both the below mentioned guidelines and the ones in the attachments!

General:

 • You can only swim during your allocated timeslot, switching to another timeslot is not possible.
 • Go to the restroom at your own home; use of restrooms at the swimming pool needs to be avoided.
 • Parents are not allowed in, only unless the kid really requires help getting changed. In that case, please send us a mail using: elementair@aegir-eindhoven.nl. For clarity: parents cannot be present in the entire building, neither the swimming pool nor the lobby during the entirety of the swimming lessons.
 • Arrive at the building not earlier than 10 minutes before start of the swimming lessons. Upon entry, you are required to disinfect your hands and to show your membership card at the desk. Make sure the contribution has been paid up to June.
 • Swimmers should wear their swimwear underneath their regular clothing upon entry. A (sport) bag is required to store clothing and shoes during the swimming lessons.
 • Follow the indicated walking route
 • Directions from staff members should be obeyed at all times.
 • Changing after the swimming lessons is naturally allowed, but use of the showers is prohibited. Don’t linger around, change quickly and leave the building using the indicated route.
 • Swimming instructors keep a distance of at least 1.5 meters (5 feet) at all times, with the exception of emergencies.

Particular for water accustomization / group 1 some specific rules apply:

Since these children require guidance during swimming lessons and since the instructor is not allowed to make any physical contact with the children, we ask for one family member older than 16 to accompany the kid into the water. When this is impossible for a kid, it unfortunately means that the kid is unable to participate in the swimming lesson. We ask you to inform us who will accompany the kid into the water by mail: elementair@aegir-eindhoven.nl

These are the foremost guidelines. There are more details in the attachments that may apply to your situation as well. Please read these carefully so that we can all enjoy safe swimming lessons again.

If you’re 13 years or older, take note of the specific rules that apply to you!

We hope to see everybody again in good health at 27 May. If you’re unsure whether you’re allowed to start swimming, please consult the guidelines from the RIVM.

In case of questions or remarks, please contact us by mail: elementair@aegir-eindhoven.nl

Ouders zwemmen mee!

De kinderen zitten op zwemles en de ouders zitten normaal op de kant.
Maar op 18 en 19 december mogen ook ouders meezwemmen!
Staan de beste zwemmers aan de kant? Of kunnen pa en ma ook wel een zwemlesje gebruiken?

Uitslag Ensink 2019

Afgelopen zondag, 8 december 2019, beleefden wij alweer de jaarlijkse Ensinkwedstrijd in ons eigen Ir. Ottenbad. De sfeer langs het bad was weer als vanouds: lekker druk en gezellig met familie, vele opa’s en oma’s, papa’s en mama’s en vrienden om hun favorieten aan te moedigen bij deze jaarlijkse wedstrijd.

Om 13.30 uur begonnen de zwemmers zich voor te bereiden op hun wedstrijd en om 14.00 uur gingen de eerste series van start. De sfeer dit jaar was weer goed en de spanning was zeker voelbaar. Wat was iedereen fanatiek. Natuurlijk in de hoop een gouden, zilveren of bronzen medaille in de wacht te slepen. Als afsluiting kreeg iedere deelnemer, net als afgelopen jaren, een mooie herinneringsmedaille en een diploma met hierop hun gezwommen tijden. Toch ging de meeste aandacht uit naar de TOP-3 in de diverse zwemcategorieën. Deze uitslagen staan hieronder vermeld met achter de naam de totaaltijd van de gezwommen afstanden. Alle zwemmers die 1e zijn geworden in hun categorie krijgen een plekje op de Ensink-plaquette in de Aegir-medaille kast in het 25-meterbad.

Verder willen wij natuurlijk alle vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet rondom het organiseren van de Ensinkwedstrijd. 

 Uitslag Ensinkwedstrijd 2019

Jongens A Meisjes A
1 Sepp Muilenburg 1.14,52 1 Mily Song 1.18,11
2 Yorick Koster 1.27,61 2 Rita Chi 1.21,77
      3 Alexandra Adesanya 1.33,25
           
Jongens B Meisjes B
1 Christian van der Tol 1.04,88 1 Emily Shan 1.16,65
2 Michael Deli 1.09,46 2 Sarah Taibi 1.23,74
3 Fred Song 1.10,91 3 Makafui Hiakame 1.29,24
           
Jongens C Meisjes C
1 Timo Muilenburg 0.54,60 1 Diana Jilderda 0.57,66
2 Hendrik Jilderda 0.56,97 2 Elysia Feng 0.57,77
3 Valentijn van der Tol 1.01,30 3 Jolein Boerenkamps 1.07,22
           
Jongens D Meisjes D
1 Loukas Kakousis 2.28,40 1 Bente Steenvoorden 2.29,11
2 Gideon Ang 2.44,81      
           
Heren E Dames E
1 Koen van de Laar 2.03,53 1 Emelie Plevier 2.30,68
2 Stan van Haalen 2.03,63 2 Inge Favier 2.31,68
3 Selwyn Cats 2.15,71 3 Naomi Tielemans 2.34,68
           
Heren F Dames F
1 Wouter Boerenkamps 1.04,48 1 Lilian Kalisvaart - van Haalen 0.59,78
2 Liguo Song 1.15,89 2 Kangbo Lu 1.17,43