log in
René Esvelt

René Esvelt

René is sinds 2012 algemeen lid van het Aegir bestuur en is in zijn rol continue op zoek naar structurele verbeteringen binnen de vereniging. 

Website URL:

De 'nieuwe' Tongelreep

Vanaf 6 september zijn het golfslagbad en buitenbad van de Tongelreep gesloten. Hiervoor in de plaats komt een veelzijdig, eigentijds en ‘Eindhovens’ familiebad. Jakob Wedemeijer (wethouder actieve stad, diversiteit en vergunningen) roept inwoners op om mee te denken en te praten over hoe dit familiebad eruit komt te zien. Dat kan in één van de groepssessies of door ideeën in te sturen via de website.

 

Inschrijven via de website

Diverse gebruikersgroepen en belanghebbenden kunnen deelnemen aan de groepssessies. Aanmelden kan via de website!

Er is een maximaal aantal deelnemers per groep. Hierbij geldt vol = vol, op basis van binnenkomst van de aanmeldingen.

  •   Donderdag 15 september, 19.00-21.00 uur, recreatieve en baantjeszwemmers.
  •   Maandag 19 september, 16:00 - 17:30 uur, jongeren van 12 tot 18 jaar.
  •   Woensdag 21 september, 07:30 - 09:00 uur, omwonenden van de Tongelreep.
  •   Woensdag 21 september, 16:00 - 17:30 uur, jeugd van 7 tot 12 jaar.
  •   Woensdag 21 september, 19:00 - 21:00 uur, leden van verenigingen en aqua sporters.

Ideeën insturen vóór 20 september
Iedereen die niet kan of wil deelnemen aan de groepssessies, kan ideeën over de Tongelreep op een andere manier delen. Gezocht wordt naar ideeën die de Tongelreep een eigentijds en Eindhovens karakter geven.

 

Laat via een verhaal of tekening weten:

  1. Wie jij bent; 
  2. Wat jij zou willen terugzien in een familiebad; 
  3. Waarom dat voor jou zo belangrijk is.

De meest creatieve inzenders nodigt de gemeente uit om op maandagavond 26 september in gesprek te gaan. De inzendingen zouden we graag willen ontvangen vóór 20 september via de website van de Tongelreep

 

Meer informatie?

Meer informatie over dit traject is te vinden op tongelreep.nl/toekomst

Contact

Commissie Elementair Zwemmen (diplomazwemmen)

Betreft zwemlessen (ook voor volwassenen), trimzwemmen en brevetzwemmen.
Op woensdag- en donderdagavond tijdens het diplomazwemmen aan de balie in het Ir.Ottenbad
Wendy van Nistelrode: elementair@aegir-eindhoven.nl


Commissie Waterpolo

Voor al je vragen over waterpolo:
waterpolo@aegir-eindhoven.nl


Commissie Wedstrijdzwemmen

Voor al je vragen over Wedstrijdzwemmen:     
wedstrijdzwemmen@aegir-eindhoven.nl
Of op zaterdagochtend tussen 7 en 9 uur bij het 25m-bad in het Ir. Ottenbad.


Website

Voor op- en aanmerkingen over deze site, en hulp bij te plaatsen artikelen:
webmaster@aegir-eindhoven.nl


Overige

Voor alle overige vragen en opmerkingen:
info@aegir-eindhoven.nl

 


Bestuur:


Voorzitter

       Jan-Dirk van de Laar
       voorzitter@aegir-eindhoven.nl


Secretaris

       secretaris@aegir-eindhoven.nl


Penningmeester

       Jordi van Hout
       penningmeester@aegir-eindhoven.nl

 

 

  • Gepubliceerd in Website

Tim Valentijn [2011]

Tim is sinds 5 september 1991 lid van Aegir. Na het zwemmen te hebben geleerd en alle diploma’s te hebben behaald, is hij gaan wedstrijdzwemmen. Al gauw vond hij het waterpolospelletje leuker. Met zijn basissnelheid, opgedaan bij de wedstrijdgroep, kon hij meteen goed meekomen. Tot op de dag van vandaag speelt hij nog steeds waterpolo bij heren 1.
Als derde generatie van zijn familie, is Tim sinds 1 december 2005 actief als vrijwilliger voor Aegir. Tim geeft wekelijks op donderdagavond met veel plezier les aan kinderen bij het elementair zwemmen. Zo heeft hij jaren aan de A-baan gestaan en sinds kort geeft hij les in Zwemvaardigheid I, II en III. Dit doet hij met veel plezier en overtuiging. 
Omdat er bij de afdeling waterpolo hard gewerkt moest worden om jonge kinderen voor de sport te motiveren, is Tim (samen met zijn vader) in 2008 begonnen met het geven van waterpoloclinics tijdens het vrij zwemmen in het ir. Ottenbad. Door deze extra promotie van de waterpolosport zagen we het aantal jeugdleden bij het waterpolo steeds verder toenemen. Tim werd zo enthousiast dat hij het initiatief nam om voor deze nieuwe jeugdleden de waterpolotraining te gaan verzorgen op zondagochtend. Om zijn basiskennis met betrekking tot het geven van een training te vergroten heeft hij hiervoor het afgelopen jaar zijn waterpolotrainersdiploma gehaald. Het is een genot om te zien hoe hij, samen met Miranda, de allerjongste waterpolospelertjes begeleidt. Als trainer maakt hij ook deel uit van de waterpolocommissie. Bij de Grote Clubactie van dit jaar heeft Tim als teamleider de verkoop van loten gestimuleerd bij de jeugdleden van het waterpolo en heeft hij ervoor gezorgd dat de verkochte loten van deze jeugdleden werden ingevoerd op de site van de organisator. Mede door zijn inzet is de opbrengst van de verkoop van de loten onder de jeugdleden van het waterpolo gestegen. 
Dat Tim binnen de vereniging bereid is tot bredere samenwerking bleek tijdens de werkzaamheden die er verricht moesten worden in het kader van het 80-jarig jubileum van onze vereniging. Bij de gemeenschappelijk activiteit van de leden van de recreatieve wedstrijdgroep en de jeugdleden van het waterpolo, heeft hij laten zien dat hij een betrouwbare partner is die zijn afspraken ook nakomt. Dit werd, met name door de leden van de recreatieve commissie, zeer op prijs gesteld. 
Tim maakt ook nog deel uit van de onze paaskampcommissie. Al enkele jaren gaat hij mee als begeleider van circa 50 jeugdleden naar Lommel. Hier houdt hij de kinderen, samen met het hele team, bezig met spellen die gebaseerd zijn op een van tevoren gekozen thema. Dat de voorbereiding en begeleiding van deze dagen veel tijd en energie kosten hoeven wij insiders niet uit te leggen.
Verder is Tim samen met enkele anderen de drijvende kracht geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe website. Als één van de nieuwe webmasters zorgt hij ervoor dat de nieuwe site wordt voorzien van actuele informatie. Daarnaast draagt hij er mede zorg voor dat de lay-out van de site zo aantrekkelijk oogt dat men onze site graag blijft bezoeken. Dit alleen al is een knap staaltje werk waarvoor veel waardering is uitgesproken.

Kortom: Tim is een zeer gewaardeerde kracht die veel belangrijk werk voor onze vereniging verzet. We hopen dat hij nog lange tijd met plezier bij Aegir vrijwilliger wil blijven.

Uit waardering voor alles wat hij gedaan heeft kennen we hem dit jaar de naar zijn opa vernoemde “ Jo Valentijn wisseltrofee” toe.
Bedankt Tim, voor je inzet en enthousiasme!

 

Mirjam Kaizer [2010]

Mirjam is sinds de zomer van 2007 actief als vrijwilliger voor Aegir. Echter van 2000 tot 2004 was ze ook al vrijwilliger als tijdwaarnemer bij het wedstrijdzwemmen.
Nu geeft Mirjam wekelijks op woensdagavond met veel plezier les aan kinderen bij het elementair zwemmen. Daarnaast is ze enige tijd lid geweest van de Elementaire Commissie.Mirjam verricht ook een aantal taken achter de schermen. Ze houdt zich namelijk actief bezig met de ledenadministratie van Aegir.
Ze heeft het huidige on-line ledenbestand uitgebreid met diverse functies voor het elementair zwemmen. Zo kunnen ledenmutaties en wijziging van zwemactiviteiten over de verschillende badjes nu veel eenvoudiger worden bijgehouden. Wekelijks verwerkt Mirjam de veranderingen in de zwemmersmappen (voor wat betreft de woensdag-clubavond). In deze mappen wordt de voortgang van alle elementaire zwemmers bijgehouden. Verder voert zij nieuwe leden in het ledenbestand in en verwerkt ze, waar nodig, de mutaties.Ook heeft Mirjam haar steentje bijgedragen aan de verbetering van de gang van zaken aan de balie en dan met name met betrekking tot de wachtlijst en het verschaffen van betalingsgegevens bij het diplomazwemmen.Aan het begin van dit jaar heeft de KNZB de wijze van het bijhouden van de ledenadministratie drastisch gewijzigd. Alle aangesloten verenigingen moeten vanaf nu al hun leden in de 'Sportlink' database invoeren. Dit is veel extra werk voor de betrokkenen en vereist de nodige vaardigheid. Gelukkig vond Mirjam dit een echte uitdaging en zette ze haar tanden in deze klus. Na wat aanloopproblemen hebben we nu onze eigen Aegir ledenadministratie kunnen combineren met de Sportlink database, zodat het voor iedereen werkbaar is.Mirjam is altijd bereid om anderen te helpen met bijv. het aanvragen of afmelden van startnummers of het herstellen van de verbinding met de on-line database, etc. Ook heeft zij de ingewikkelde handleiding bij Sportlink 'vertaald' in een voor iedereen leesbare variant.Rond de jaarwisseling moeten wij als vereniging veel gegevens verschaffen aan de KNZB en moeten ook de ledenlijsten voor het nieuwe jaar worden voorbereid. Ook in deze werkzaamheden heeft Mirjam een groot aandeel.
Dit alles wordt door iedereen zeer gewaardeerd!Kortom: Mirjam is een zeer gewaardeerde kracht die met name op de achtergrond veel belangrijk werk voor onze vereniging verzet. We hopen dat zij nog lange tijd met plezier bij Aegir vrijwilliger wil blijven.
Uit waardering voor alles wat ze al gedaan heeft kennen we haar dit jaar de Jo Valentijn wisseltrofee toe. Bedankt Mirjam, voor je inzet en enthousiasme!