log in
Toine Valentijn

Toine Valentijn

Toine was van 2006 tot 2015 voorzitter van de vereniging en publiceert regelmatig waterpolo nieuwsberichten op de website. 

Website URL:

Jolijn Müller, vrijwilligster van het jaar 2014

Nadat de wisseltrofee eerder is uitgereikt aan Roelie van Dijken (2007), Theo Tonnaer (2008), Jeroen van der Tuin (2009),  Mirjam Kaizer (2010), Tim Valentijn (2011), Jos van Riet (2012) en Sjan van de Born (2013), is door het bestuur na de voordrachten vanuit de commissies unaniem besloten de Jo Valentijn-vrijwilligerstrofee voor het jaar 2014 toe te kennen aan Jolijn Müller.

Jolijn 2014

 

Jolijn heeft het in relatief korte tijd voor elkaar gekregen een nagenoeg nieuwe commissie wedstrijdzwemmen te formeren die de veelheid van taken op een uitstekende manier weet te verdelen over een breed skala van vrijwilligers. Jolijn was hierin de drijvende kracht die zich er persoonlijk voor in heeft gespannen dat deze commissie goed ging functioneren. Zij voelde zich persoonlijk verantwoordelijk en gaf blijk van een grote mate van betrokkenheid. Door persoonlijke omstandigheden heeft ze inmiddels een stapje terug gedaan maar zij heeft er voor zorg gedragen dat alles op een prima manier overgedragen is aan de commissieleden. Zij blijft als tijdwaarnemer actief binnen onze vereniging, ook dit doet ze met volle overgave. Er kan altijd een beroep op haar worden gedaan.

Jolijn bedankt en we hopen dat je nog lang als vrijwilligster aan onze vereniging verbonden blijft.

Huldiging vrijwilligers 2014

Na afloop van de Ensinkwedstrijd werd tijdens de Kerstborrel door Bianca van Kaathoven, wethouder van actieve stad, diversiteit en vergunningen van de gemeente Eindhoven, als blijk van waardering voor hun grote inzet en enthousiaste vrijwilligerswerk een gemeentelijke onderscheiding uitgereikt aan:

-Lisan van IJzendoorn; Zij kreeg voor haar 12 1/2-jarig vrijwilligerschap de gemeentelijke vrijwilligerspenning uitgereikt.

-Theo Tonnaer; Hij kreeg voor zijn 25-jarig vrijwilligerschap de gemeentelijke vrijwilligersoorkonde uitgereikt

Proficiat.  We hopen dat jullie nog lang voor de vereniging actief blijven.

Lisanne 2014Lisanne 3Lisanne 4Lisanne 5Theo 5Theo 4Theo 6Theo 2 Theo 2014

 

 

Kerstborrel 2014

De laatste jaren is het een gewoonte geworden om na de Ensinkwedstrijd voor alle vrijwilligers die het hele jaar belangeloos voor de vereniging klaar staan een Kerstborrel te organiseren. Een gezellig samenzijn voor alle arbeid die het afgelopen jaar weer is verricht. Dat dit gebaar wordt gewaardeerd blijkt wel uit het feit dat 70 vrijwilligers zich voor deze Kerstborrel hadden opgegeven. Na een welkomstwoord werd iedereen uitgenodigd om een heerlijk hapje te eten en gezellig met elkaar wat te drinken. Gezelligheid kende dan ook geen tijd. Het werd een leuk samenzijn waarbij lekker werd bijgekletst. Na afloop van het etentje werden er door de Wethouder Bianca van Kaathoven nog een tweetal vrijwilligers gehuldigd met de uitreiking van de vrijwilligerspenning en vrijwilligersoorkonde van de gemeente Eindhoven.

Er werden een aantal leuke foto's gemaakt.

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet in het afgelopen jaar.

Het bestuur wenst iedereen prettige feestdagen en veel sportplezier in 2015.

 

dinerdiner 1diner 3diner 4diner 5diner 6diner 7diner 8diner 9diner 10diner 11diner 12diner 13diner 14diner 15diner 16diner 17 Rob handdoek

Grote clubactie 2014

De Grote Clubactie is een loterij voor het Nederlandse verenigingsleven om inkomsten te werven door middel van het verkopen van loten. Van de opbrengst van de loten gaat maar liefst 80% rechtstreeks naar de clubkas. Geen enkele andere loterij keert zo’n hoog percentage uit. Deelname aan de Grote Clubactie is een sympathieke manier om extra geld voor de vereniging te genereren. Veel mensen zijn bekend met de Grote Clubactie en willen dan ook vaak een lot kopen omdat zij de kinderen of de vereniging die de loten verkopen een warm hart toedragen. Een lot van de grote clubactie kost 3 euro. Van dit bedrag gaat 60 eurocent naar de organisatie van de grote Clubactie, de jeugdleden die de loten verkopen krijgen per verkocht 30 eurocent, waarna er voor de vereniging dus ongeveer 2 euro per lot overblijft. Als bestuur hebben we besloten dat de opbrengst van de Grote Clubactie 2014 weer wordt besteed aan een goed idee ten behoeve van deze jeugdleden.

clubaktie

Verkoop loten van 13 september tot en met 20 november 2014.

Trekking: 27 november 2014.

 

Lotenverkoop bij de dames aan de balie op de elementaire avonden of bij de jeugdleden van het wedstrijdzwemmen en waterpolo.

 

Doe mee en steun de vereniging!