log in
Toine Valentijn

Toine Valentijn

Toine was van 2006 tot 2015 voorzitter van de vereniging en publiceert regelmatig waterpolo nieuwsberichten op de website. 

Website URL:

Medewerkersdag 2014

De activiteitencommissie is weer druk doende met de organisatie van de medewerkersdag. Deze dag zal worden gehouden op zondag 15 juni. De vrijwilligers die hiervoor in aanmerking komen krijgen ruimschoots van te voren van de activiteitencommissie een uitnodiging om deel te nemen. Reserveer vast deze datum in uw agenda en vergeet niet na ontvangst van de uitnodiging je komst te bevestigen zodat we weten hoeveel mensen zich hiervoor gaan opgeven. Dus even wachten en dan "actie".

Huldiging jubilarissen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2014 werden de volgende jubilarissen in de bloemetjes gezet:

Ivo Smulders, Martijn Steur en Noortje Bonné voor hun 12 1/2 jarig lidmaatschap en Frans Peeters, Jeroen van der Tuin en Theo Canters voor hun 25-jarig lidmaatschap. De bijbehorende oorkonde en een mooie bos bloemen werden aan de aanwezigen overhandigd.

Ook Jolijn Muller kreeg een bloemetje en een presentje uitgereikt omdat ze na 4 jaar afscheid heeft genomen als bestuurslid en voorzitter van de commissie wedstrijdzwemmen. Zij blijft nog wel als tijdwaarnemer als vrijwilliger voor onze vereniging werkzaam.
Het bestuur bedankte Jolijn voor haar enthousiaste inbreng in het bestuur de afgelopen jaren en het vele werk wat zij heeft verzet in de commissie wedstrijdzwemmen. Haar taken binnen de commissie worden overgenomen door een aantal enthousiaste ouders van de wedstrijdgroep.

aanwezigen alvafscheid jolijnjubilarissen alv

 

Algemene Ledenvergadering 2014

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2014. Deze vergadering vindt plaats op zondag 30 maart, om 10.30 uur in de vergaderzaal van de Aquarant in het ir. Ottenbad aan de Vijfkamplaan te Eindhoven. Naast de jaarverslagen van de diverse commissies en bestuursverkiezingen zullen er ook een aantal huldigingen plaatsvinden van jubilarissen. De agenda en overige informatie kunt U terugvinden in onderstaande bijlage.

Kerstborrel

De laatste jaren is het een gewoonte geworden om na de Ensinkwedstrijd voor alle vrijwilligers die het hele jaar belangeloos voor de vereniging klaar staan een Kerstborrel te organiseren. Een gezellig samenzijn voor alle arbeid die het afgelopen jaar weer is verricht. Dat dit gebaar wordt gewaardeerd blijkt wel uit het feit dat ruim 60 vrijwilligers zich voor deze Kerstborrel hadden opgegeven. Na een welkomstwoord werd iedereen uitgenodigd om een heerlijk hapje te eten en gezellig met elkaar wat te drinken. Gezelligheid kende dan ook geen tijd. Het werd een leuk samenzijn waarbij lekker werd bijgekletst. Na afloop van het etentje werden er door de Wethouder Monique Roos-de List nog een aantal vrijwilligers gehuldigd met de uitreiking van de vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven. Ook werd er afscheid genomen van een paar mensen die jarenlang voor de vereniging actief zijn geweest. Truus van Gerwen is gestopt met haar activiteiten voor de activiteitencommissie, Tom Smulders met het uitoefenen van de functies van tijdwaarnemer bij het wedstrijdzwemmen en het zijn van W-functionaris bij het waterpolo en Pauline Heuvelmans die na ruim 15 jaar deel te hebben uitgemaakt van de Paaskampcommissie nu haar voorkeur geeft aan haar gezinnetje dat over een paar maanden weer zal worden uitgebreid. Dit afscheid staat in schril contrast met het aantal jeugdige vrijwilligers die er het laatste jaar bij zijn gekomen. Het is goed om te zien dat onze jeugdleden het plichtsbesef hebben dat we zonder verjonging de toekomst van onze verenging niet kunnen borgen.

Er werden een aantal leuke foto's gemaakt.

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet in het afgelopen jaar.

Het bestuur wenst iedereen prettige feestdagen en veel sportplezier in 2014.