log in
Toine Valentijn

Toine Valentijn

Toine was van 2006 tot 2015 voorzitter van de vereniging en publiceert regelmatig waterpolo nieuwsberichten op de website. 

Website URL:

Huldiging vrijwilligers

vrijwilligerspenning

Na afloop van de Ensinkwedstrijd werd tijdens de Kerstborrel door Monique List-de Roos, wethouder van economie, werk en beroepsonderwijs van de gemeente Eindhoven, als blijk van waardering voor hun grote inzet en enthousiaste vrijwilligerswerk een gemeentelijke onderscheiding uitgereikt aan:

-Han van der Tuin, penningmeester

-Judy Daams, lid paaskampcommissie

-Sjors Teurlincx, tijdwaarnemer wedstrijdzwemmen

-Willem Jan van Gerwen, lid paaskampcommissie (Willem-Jan kon helaas niet aanwezig zijn maar de prijs werd door zijn vader in ontvangst genomen.)

Zij kregen allemaal voor hun 12 1/2 jaar vrijwilligerschap de gemeentelijke vrijwilligerspenning uitgereikt.

 

Proficiat heren en we hopen dat jullie nog lang voor de vereniging actief blijven.

IMG 8425IMG 8436IMG 8427IMG 8441

Sjan van den Born, Vrijwilligster van het jaar 2013

Nadat de wisseltrofee eerder is uitgereikt aan Roelie van Dijken (2007), Theo Tonnaer (2008), Jeroen van der Tuin (2009),  Mirjam Kaizer (2010), Tim Valentijn (2011) en Jos van Riet (2012), is door het bestuur na de voordrachten vanuit de commissies unaniem besloten de Jo Valentijn-vrijwilligerstrofee voor het jaar 2013 toe te kennen aan Sjan van den Born.

De reden was niet de jarenlange trouwe inzet als vrijwilliger bij de elementaire afdeling of de afdeling wedstrijdzwemmen, niet haar trouwe diensten tijdens het Paaskamp en ook niet voor het jarenlange koffie zetten bij de wedstrijdploeg. Nee, deze uitverkiezing had te maken met haar inzet bij de activiteitencommissie en dan met name het opzetten van de kienavonden in het afgelopen jaar. Natuurlijk doet Sjan dit niet in haar eentje, want dan zouden we andere vrijwilligers te kort doen, maar zij is wel de meest constante factor en de drijvende kracht achter deze activiteit. Door de enthousiaste benadering van het aanwezige kienpubliek blijft men terugkomen waardoor er een extra inkomstenbron is ontstaan voor onze vereniging. 

Sjan bedankt en we hopen dat je nog lang als vrijwilligster aan onze vereniging verbonden blijft.

Sterkte in ieder geval met je aanstaande operatie en we hopen dat je straks weer als een kievit kunt rondlopen.

IMG 8449IMG 8451IMG 8453

Eindresultaat Grote Clubactie 2013

29 november is de trekking van de prijzen betreffende de Grote Clubactie 2013. Houd uw loten bij de hand. Degene die bankloten hebben gekocht kunnen hun lotnummer terugvinden op hun bankafschrift. De kinderen van het waterpolo en het wedstrijdzwemmen hebben in totaal 432 loten aan de man kunnen brengen waarvoor uiteraard onze hartelijk dank. Deze inspanning heeft de vereniging een bedrag van ongeveer 870 euro opgeleverd.

De organisatie van de Grote Clubactie 2013 heeft in samenwerking met het bedrijf Zonnebrillen.com voor de beste lotenverkoper een prijs ter beschikking gesteld.

De beste jeugdige lotenverkopers van onze vereniging zijn:

Bij het Waterpolo:                                                      Bij het Wedstrijdzwemmen:                                                                    

1. Dennis Rerink met 34 loten                                1. Hannah Savelkoul met 26 loten

2. Jolien Meskers met 31 loten                                   2. Jasmijn Roes met 15 loten

2. Alan Bahovic met 31 loten                                      3. Minke Bell met 14 loten

4. Esmee van Duijnhoven met 25 loten                        3. Dagmar de Beer met 14 loten

5. Tim Cornelissen met 20 loten                                  5. Luna Bergman met 10 loten

Vrijwilliger van het jaar 2011

Nadat de wisseltrofee eerder is uitgereikt aan Roelie van Dijken (2007), Theo Tonnaer (2008), Jeroen van der Tuin (2009) en Mirjam Kaizer (2010), is door het bestuur na de voordrachten vanuit de commissies unaniem besloten deze vrijwilligerstrofee voor het jaar 2011 toe te kennen aan Tim Valentijn.

 

Schermafbeelding 2011-12-13 om 22.08.10 kopieTim is sinds 5 september 1991 lid van Aegir. Na het zwemmen te hebben geleerd en alle diploma’s te hebben behaald, is hij gaan wedstrijdzwemmen. Al gauw vond hij het waterpolospelletje leuker. Met zijn basissnelheid, opgedaan bij de wedstrijdgroep, kon hij meteen goed meekomen. Tot op de dag van vandaag speelt hij nog steeds waterpolo bij heren 1.

Als derde generatie van zijn familie, is Tim sinds 1 december 2005 actief als vrijwilliger voor Aegir. Tim geeft wekelijks op donderdagavond met veel plezier les aan kinderen bij het elementair zwemmen. Zo heeft hij jaren aan de A-baan gestaan en sinds kort geeft hij les in Zwemvaardigheid I, II en III. Dit doet hij met veel plezier en overtuiging.

 

Omdat er bij de afdeling waterpolo hard gewerkt moest worden om jonge kinderen voor de sport te motiveren, is Tim (samen met zijn vader) in 2008 begonnen met het geven van waterpoloclinics tijdens het vrij zwemmen in het ir. Ottenbad. Door deze extra promotie van de waterpolosport zagen we het aantal jeugdleden bij het waterpolo steeds verder toenemen. Tim werd zo enthousiast dat hij het initiatief nam om voor deze nieuwe jeugdleden de waterpolotraining te gaan verzorgen op zondagochtend. Om zijn basiskennis met betrekking tot het geven van een training te vergroten heeft hij hiervoor het afgelopen jaar zijn waterpolotrainersdiploma gehaald. Het is een genot om te zien hoe hij, samen met Miranda, de allerjongste waterpolospelertjes begeleidt. Als trainer maakt hij ook deel uit van de waterpolocommissie.

 

Bij de Grote Clubactie van dit jaar heeft Tim als teamleider de verkoop van loten gestimuleerd bij de jeugdleden van het waterpolo en heeft hij ervoor gezorgd dat de verkochte loten van deze jeugdleden werden ingevoerd op de site van de organisator. Mede door zijn inzet is de opbrengst van de verkoop van de loten onder de jeugdleden van het waterpolo gestegen

 

Dat Tim binnen de vereniging bereid is tot bredere samenwerking bleek tijdens de werkzaamheden die er verricht moesten worden in het kader van het 80-jarig jubileum van onze vereniging. Bij de gemeenschappelijk activiteit van de leden van de recreatieve wedstrijdgroep en de jeugdleden van het waterpolo, heeft hij laten zien dat hij een betrouwbare partner is die zijn afspraken ook nakomt. Dit werd, met name door de leden van de recreatieve commissie, zeer op prijs gesteld.

 

Tim maakt ook nog deel uit van de onze paaskampcommissie. Al enkele jaren gaat hij mee als begeleider van circa 50 jeugdleden naar Lommel. Hier houdt hij de kinderen, samen met het hele team, bezig met spellen die gebaseerd zijn op een van tevoren gekozen thema. Dat de voorbereiding en begeleiding van deze dagen veel tijd en energie kosten hoeven wij insiders niet uit te leggen.

 

IMG6661

Verder is Tim samen met enkele anderen de drijvende kracht geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe website. Als één van de nieuwe webmasters zorgt hij ervoor dat de nieuwe site wordt voorzien van actuele informatie. Daarnaast draagt hij er mede zorg voor dat de lay-out van de site zo aantrekkelijk oogt dat men onze site graag blijft bezoeken. Dit alleen al is een knap staaltje werk waarvoor veel waardering is uitgesproken.

 

Kortom: Tim is een zeer gewaardeerde kracht die veel belangrijk werk voor onze vereniging verzet. We hopen dat hij nog lange tijd met plezier bij Aegir vrijwilliger wil blijven.

 

Uit waardering voor alles wat hij gedaan heeft kennen we hem dit jaar de naar zijn opa vernoemde “ Jo Valentijn wisseltrofee” toe.

Bedankt Tim, voor je inzet en enthousiasme!

 

Het bestuur.