log in

Algemene ledenvergadering Aegir

Als lid van Aegir is er de mogelijkheid om mee te denken over het beleid van de vereniging. Dit kan tijdens de Algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering wordt minimaal een keer per jaar gehouden en vindt meestal plaats in april. Op de vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het voorgaande jaar en worden de plannen voor het komende jaar gepresenteerd.

Algemene ledenvergadering 2015

De algemene ledenvergadering van 2015 wordt gehouden op woensdag 1 april om 20.30 uur in de vergaderzaal van het restaurant "De Aquarant" in het Ir. Ottenbad.

De notulen van de jaarvergaderingen 2011, 2012, 2013 en 2014 kunt U terugvinden in onderstaande bijlagen.

 

Toine Valentijn

Toine was van 2006 tot 2015 voorzitter van de vereniging en publiceert regelmatig waterpolo nieuwsberichten op de website.