log in

Van de bestuurstafel

De Algemene Ledenvergadering (ALV) werd dit jaar gehouden op woensdagavond 1 april. Tot vorig jaar vond de ALV plaats op een zondagmorgen. Veel leden konden dan echter niet komen en de opkomst werd ieder jaar minder. Geen goede ontwikkeling vonden wij. We leggen immers graag verantwoording af aan onze leden en achterban waar we mee bezig geweest zijn in het afgelopen jaar en ontvangen daarbij graag input van onze leden. Daarom is ervoor gekozen om naar een avond te gaan.

Dit bleek een goede keuze te zijn! Mooi om te zien dat deze avond ook bezocht werd door een aantal jeugdige leden. Ze voelen zich betrokken bij onze mooie vereniging, willen van zich laten horen en ook ervaren dat ze gehoord worden!

Pasen viel dit jaar in april, dus vertrok de Paaskampcommissie met een groep enthousiaste kinderen op 3 april richting Lommel. Op 6 april kwamen ze thuis met veel goede zin en mooie verhalen. Velen kijken alweer uit naar volgend jaar. Het bestuur bedankt hierbij de leden van de Paaskampcommissie voor hun inzet om er weer een geslaagd kamp van te maken. Alle ouders hebben inmiddels een mail gekregen van de commissie waarin wordt gevraagd om feedback te geven op de organisatie van het kamp. Wat ging er goed en wat behoeft verbetering? Het bestuur juicht dit initiatief toe en vraagt hierbij dan ook om hieraan gehoor te geven. Alleen zo is de commissie in staat om de organisatie van het kamp positief te ontwikkelen en daarbij te zorgen dat het kamp leuk is én blijft voor alle deelnemers.

Wij hebben ons op 13 en 14 april bezig gehouden met het vervolg van de visie-avond en het kritisch doornemen van de analyse die we als bestuur hebben gemaakt van onze vereniging. Kenny Janssen van Brug8 heeft ons hierbij ondersteund. Waar zijn we sterk in? Wat zijn onze zwaktes? Waar liggen onze kansen en met welke bedreigingen zien we ons geconfronteerd?

Om deze analyse nog wat scherper te maken hebben we vier onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Welke functies hebben we nodig in de toekomst? Wat kan er beter en wie communiceert eigenlijk met wie? Daarvoor gaan we de structuur tekenen van de huidige situatie;
  2. Waar bestaat de demografische bevolkingsprognose uit en waar liggen dan onze kansen? Deze prognose wordt opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek;
  3. Zijn er zwemverenigingen die hun (allochtone) leden kunnen behouden na het behalen van de zwemdiploma’s? We vragen aan de KNZB om voorbeelden van ervaringen met doorstroming richting waterpolo en wedstrijdzwemmen;
  4. Wie zijn onze concurrenten eigenlijk en wat bieden ze aan tegen welke prijs?

Op basis van deze antwoorden wordt de stip op de horizon aangepast en helder geformuleerd in juni.

Ook denken we erover na om een stipmiddag of –avond te organiseren speciaal voor onze jeugd tussen de 8 en 20 jaar oud. We zouden kunnen onderzoeken wat zij leuk vinden om te doen binnen de vereniging en wat ze verwachten van ons als bestuur. Wij kunnen daarna met de gegevens een nulmeting maken op het gebied van investeren in ons jeugdig kapitaal.

Beleid maken we samen! Heb je een vraag, opmerking of een idee wat je graag met ons wilt delen? Neem contact met ons op via secretaris@aegir-eindhoven.nl. We gaan graag met je in gesprek!