log in

Huldiging Jubilarissen 2020

Tijdens onze jaarlijkse Kerstborrel is het traditie geworden dat onze vrijwilligers die het afgelopen jaar hun jubileum behaalden uitgebreid in het zonnetje worden gezet door de Wethouder van Sportzaken van de Gemeente Eindhoven. Nu door alle Coronamaatregelen deze altijd gezellige bijeenkomst geen doorgang kon vinden vonden we het als bestuur toch iets te makkelijk om de huldiging van onze jubilarissen dit jaar zo maar voorbij te laten gaan. Zij verdienen het na zoveel jaren trouwe dienst even toegesproken te worden voor hun onmisbare inzet voor onze vereniging. Dit jaar viel de eer te beurt aan Jolijn Muller en Cees Dekkers. Zij behaalden in 2020 beiden hun 12,5 jarig jubileum. Gelukkig was de gemeente Eindhoven toch bereid de bijbehorende vrijwilligerspenning af te leveren zodat de uitreiking intern kon plaatsvinden.

vrijwilligerspenning

Bij de uitreiking van de vrijwilligerspenning kregen beide jubilarissen nog een mooi AEGIR-badlaken kado.

Proficiat Jolijn en Cees. Klasse.

 

 

  

 

 

 

 

Ensinkwedstrijd / Kerstborrel

Traditiegetrouw wordt er in de eerste weken van december de jaarlijkse Ensinkwedstijd georganiseerd waar de jongens en meisjes van heel de vereniging het tegen elkaar opnemen om te kijken wie zich weer de clubkampioen mag noemen. Helaas mag deze wedstrijd door de Coronamaatregelen niet doorgaan. Door deze maatregelen is het dit jaar ook niet mogelijk aansluitend onze Kerstborrel te organiseren voor onze vrijwilligers die zich het hele jaar belangeloos inzetten om al onze zwemactiviteiten te kunnen laten plaatsvinden. Het bestuur heeft in nauwe samenwerking met de activiteitencommisie besloten om toch iets leuks te doen voor onze vrijwilligers. Op deze manier willen we als bestuur toch de waardering uitspreken voor de tomeloze inzet die zij, in deze toch niet makkelijke tijd, het afgelopen jaar weer hebben laten zien. Wat deze verrassing gaat worden, verklappen we nog niet maar wij hopen dat onze vrijwilligers dit gebaar zullen waarderen.

Coronamaatregelen 17-11-2020

Het kabinet heeft op de persconferentie van 17 november laten weten dat we terug kunnen naar de maatregelen zoals deze op 14 oktober waren afgekondigd. De zwembaden kunnen weer open zodat we in aangepaste vorm toch weer zwemonderricht en trainingen kunnen aanbieden. De zwem- en waterpolocompetities liggen nog zeker tot na de feestdagen stil. Hopelijk kunnen die begin 2021 weer opstarten.

Vanaf donderdag 19 november zijn de volgende maatregelen van kracht:

-Maximaal 30 personen per ruimte; Een zwembad is aangemerkt als een binnen locatie. Hiervoor geldt een maximum van 30 personen per ruimte.

Deze groepsgrootte is altijd exclusief personeel en kader en ongeacht leeftijd. Dit aantal geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er ook volwassenen zwemmen (gemengde groepen).

Dan geldt weer het totaal aantal personen van 30 (jeugd incl. volwassenen)

-De beheerder moet ervoor zorgen dat het niet te druk wordt en te allen tijde de benodigde social distancing gehandhaafd kan blijven.

-Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

-Vanaf 18 jaar: een maximale groepsomvang 4 personen.

Iedereen in het groepje houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit en zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen.

-Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in teamverband sporten, maar er worden geen wedstrijden gespeeld met teams buiten de eigen club.

-Er worden geen wedstrijden/competitie gespeeld.

-              Er gelden uitzonderingen voor topsporters.

-              Publiek/toeschouwers bij sport zijn niet toegestaan. Publiek wacht buiten de accommodatie. Geen uitzonderingen

-              In alle publiek toegankelijke binnenruimtes worden personen van 13 jaar en ouder streng geadviseerd een niet-medisch mondkapje te dragen. Tijdens het sporten hoeft dit niet.

-              Horeca/sportkantines en douches zijn dicht. Kleedkamers zijn wel open.

Vaststelling aantallen ruimtes:

Nationaal zwemcentrum de Tongelreep:

-              50 mtr wedstrijdbad (tussenwand omlaag)> max 30 personen;

-              25 mtr springbad (tussenwand omlaag)> max 30 personen;

-              50 mtr trainingbad> max 30 personen;

-              25 mtr bad instructiebad en reactiveringsbad> max 30 personen;

Ir. Ottenbad;

-              25 mtr bad incl. instructiebad > max 30 personen;

-              Therapiebad> max 30 personen ;

-              Recreatiebad> max 30 personen ;

 

Truus Valentijn 50 jaar vrijwilliger

Naar aanleiding van haar 50 jarig jubileum als vrijwilliger voor onze vereniging werd Truus geïnterviewd door een verslaggever van het Eindhovens Dagblad en werd onderstaand artikel in de krant geplaatst.

Truus 50

EINDHOVEN - Truus Valentijn zet zich al vijftig jaar in voor ‘haar’ Zwemvereniging Aegir. De jubileumdatum was 1 november, maar een feestje zit er wegens de coronapandemie niet in.

Truus Valentijn (79) kreeg een grote bos bloemen met een mooie kaart en een cadeaubon voor een etentje ‘voor als het weer kan’. ,,Door corona kunnen we weinig doen, maar zodra het kan, ga ik uit eten met leden van de vereniging waar ik het langst mee werk”, zegt ze.

Toen Truus Valentijn gevraagd werd of ze mee wilde werken aan een verhaal voor deze krant, was haar eerste reactie: ,,Mooi, dan komt Aegir weer eens in het nieuws. De vereniging is bij veel mensen niet zo bekend maar duizenden kinderen hebben bij ons afgezwommen en hun diploma gehaald.”

Dommelbad

Haar eigen jongens hadden eerst zwemles bij het zwembad De Dolfijn. Eigenaar Van Poppel was lid van Aegir en verwees klanten door die meer wilden dan alleen de basisdiploma’s. ,,En waar haal je als vereniging je vrijwilligers vandaan? Vijftig jaar geleden ging dat precies hetzelfde als nu: tussen de ouders aan de kant. Aegir vroeg me en toen ben ik gestart met zwemles geven in het Dommelbad (Sportfondsenbad) op de Stratumsedijk.”

Vanuit het Dommelbad is de club zo’n 45 jaar geleden naar het Ir. Ottenbad in Woensel vertrokken. Naast het lesgeven werkte Truus Valentijn maar liefst rond de 20 uur per week voor de club. Al haar werkzaamheden opnoemen zou te veel zijn, maar ze zette zich onder meer in als penningmeester en baliemedewerkster en ze werkte voor diverse secretariaten.

Een echte Aegir-familie

Nadat in 1999 haar man overleed, ging ze rustiger aan doen. ,,Het waren fijne jaren, het verrijkte mijn leven en gaf veel voldoening.” Nu is Truus Valentijn nog actief als invaller achter de balie en lid van de activiteitencommissie. Terugkijkend op de vijftig jaar wordt de liefde voor de club duidelijk. Het gezin Valentijn is een echte ‘Aegir-familie’: haar man was actief, een van haar twee zoons nog steeds, de andere zet zich in voor een duikvereniging.

Kinderen met een rugzakje

,,Het sociale aspect is heel belangrijk. Iedereen krijgt een kans bij Aegir. Kinderen met een rugzakje of autisme krijgen de kans zich te ontwikkelen, niet alleen in het water, maar ook door zelf les te geven”, legt Truus Valentijn uit. ,,Het leuke van de vereniging is dat de ‘ukkies’ zich ontwikkelen en terugkomen om les te geven, dan jaren later met hun kinderen weer zwemles komen volgen en zich vervolgens blijven inzetten.”

Informatie zwemlessen 4-11-2020

Rekening houdende met de in onderstaand nieuwsbericht opgelegde nieuwe Coronamaatregelen kunnen we de zwemlessen op woensdag 4 november nog door laten gaan. Echter vanaf woensdag 4 november  2020 om 22.00 uur wordt het zwembad voor de duur van 14 dagen gesloten waardoor er deze weken geen zwemlessen of trainingen voor wedstrijdzwemmen of waterpolo kunnen worden gegeven. Als de maatregelen niet verlengd worden zouden over twee weken de zwembaden weer open mogen. Zodra we hier over geïnformeerd worden zullen we dat met een actueel nieuwbericht op onze website laten weten. 

Update Coronamaatregelen 3-11-2020

Het kabinet heeft verder gaande Coronamaatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen verder terug te dringen. Vanaf woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur gaan de volgende extra maatregelen van kracht.

-De meeste publiek toegankelijke gebouwen gaan dicht, zoals zwembaden, bioscopen, musea, buurthuizen en theaters.

-Buiten mogen we nog maar met zijn tweeën samen zijn en thuis zijn dagelijks maximaal 2 gasten van 12 jaar of ouder toegestaan.

-Iedereen moet zo veel mogelijk thuisblijven. Alle reizen naar het buitenland worden tot medio januari afgeraden.

-Volwassenen mogen de komende 2 weken hooguit met zijn tweeën sporten op 1,5 meter afstand.

Voorlopig gelden deze maatregelen tot 18 november.

 

 

ALV 2020

Woensdag 7  oktober werd dan toch eindelijk een algemene ledenvergadering gehouden. Na al diverse keren te zijn uitgesteld door de Coronacrisis werd door het bestuur besloten om vanuit de vergaderzaal van het Ir. Ottenbad een digitale versie via "Teams" te gaan organiseren. Alle leden konden hier middels voorinschrijving aan deelnemen. Nadat onze voorzitter de digitale verbindingen met alle deelnemers had gecheckt werd door het bestuur verantwoording afgelegd over het jaar 2019. Alle gemaakte jaarverslagen werden zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Uiteraard zal door de Coronamaatregelen de begroting van 2020 sterk afwijken van het resultaat in 2020. De terugbetaling van een deel van de contributie aan de leden in het 4e kwartaal van dit jaar zal hierop zijn weerslag hebben maar hier staat tegenover dat de gemeente Eindhoven een deel van de accommodatiekosten heeft gecrediteerd. Als nieuwe bestuursleden mogen we verwelkomen Hajo de Bont en Frank Reniers die respectievelijk de functies van penningmeester en secretaris gaan invullen.

De notulen van deze bijzondere Algemene Ledenvergadering zijn als bijlage bij dit bericht gevoegd.

 

Jubilarissen

Elk jaar worden er op de jaarvergadering een aantal jubilarissen gehuldigd voor hun jaren trouwe lidmaatschap bij onze Zwem- en Polovereniging. Ook voor de vergadering van april in dit jaar zouden deze leden even speciale aandacht krijgen maar we weten inmiddels dat samenkomst van grotere groepen in deze Coronatijd niet zijn toegestaan. We wilden de jubilarissen van vorig jaar en dit jaar gezamenlijk uitnodigen op de algemene ledenvergadering van 7 oktober doch ook dit was dus door de beperkingen niet mogelijk. We hebben er als bestuur nu voor gekozen deze jubilarissen via hun eigen commissie een attentie te laten overhandigen zodat het jubileum toch niet ongemerkt voorbij gaat.

De jubilarissen in 2019/2020 zijn:

Truus Valentijn 50 jaar, Toine Valentijn 50 jaar, Cor Reniers 50 jaar

Lisan van IJzendoorn 25 jaar, Riny van Vroenhoven 25 jaar, Bram Muller 25 jaar, Han van der Tuin 25 jaar, Evelien van der Tuin 25 jaar,  Jordi van Hout 25 jaar, Pascal van de Haar 25 jaar, Kirsten Ross 25 jaar

Menno Esvelt 12,5 jaar, Chris Pecasse 12,5 jaar, Julien Verschoor 12,5 jaar, Marc Pecasse 12,5 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bedankt voor deze jarenlange trouw aan onze vereniging. We hopen dat jullie nog veel plezier mogen beleven aan de zwemsport in het algemeen en aan onze vereniging in het bijzonder.

Het bestuur.