log in

Compensatie contributie 2e kwartaal 2021

  • Geschreven door Bestuur

Nu we in de laatste weken wederom geconfronteerd werden met een langere lockdown waardoor de zwembaden gesloten moesten blijven heeft dat voor onze vereniging verstrekkende gevolgen. Zwemlessen konden, tot voor kort, niet doorgaan, trainingen en wedstrijden van het  waterpolo en wedstrijdzwemmen komen hierdoor te vervallen en de zwem- en waterpolocompetities liggen al geruime tijd stil. We snappen als bestuur dat dit ontzettend vervelend is voor onze leden. Om onze leden enigszins tegemoet te komen heeft het bestuur besloten ter compensatie in het tweede kwartaal van 2021 wederom een contributiekorting toe te passen. U ontvangt voor het 2e kwartaal van 2021 GEEN rekening voor de contributie van de zwemlessen, het waterpolo of het wedstrijdzwemmen. U wordt voor een volledig kwartaalbedrag gecompenseerd. De kwijtschelding van de contributie is mede te danken aan de gemeente Eindhoven die de huur van het zwemwater heeft gecrediteerd. Wij vinden het als bestuur niet meer dan normaal dat onze leden door het ontbreken van de zwemfaciliteiten een financiële tegemoetkoming krijgen. 

Wij verzoeken de leden die het eerste kwartaal nog niet betaald hebben dit zo spoedig mogelijk te doen. 

Om voor de (volledige) contributiekorting in aanmerking te komen gelden wel een aantal voorwaarden. Deze zijn:   

-kortingsbedrag is nooit hoger dan het kwartaalbedrag dat aan contributie dient te worden betaald  

-contributiekorting wordt alleen verstrekt aan de leden die op 1 januari 2021 lid waren en per 1 april 2021 nog lid zijn en die in deze periode niet hebben opgezegd.

Uiteraard is het mogelijk dat U zelf vrijwillig afstand doet van de contributiekorting en dit bedrag als een soort sponsoring ter beschikking stelt aan onze vereniging. Mocht U dit willen verzoeken wij U dit per mail door te geven aan onze ledenadministratie op het emailadres: ledenadministratie@aegir-eindhoven.nl  De leden die op deze wijze onze vereniging extra willen ondersteunen zijn wij als bestuur zeer dankbaar.

Nu maar hopen dat we met zijn allen het Coronavirus onder controle kunnen gaan krijgen zodat we weer met volle teugen kunnen genieten van onze mooie zwemsport.

Mocht U vragen hebben kunt U deze natuurlijk altijd stellen op het email-adres: info@aegir-eindhoven.nl

Blijf gezond!