log in

Contributiebetaling Coronatijdperk

  • Geschreven door Bestuur

Als bestuur hebben wij ons de vraag gesteld “Moeten wij, wel of niet, contributie innen als er door de opgelegde Coronamaatregelen niet gezwommen kan worden? “.

We hebben besloten deze WEL te innen. Wij volgen hiermee het advies op van de KNZB en het NOC*NSF

Op de website van het NOC*NSF staat namelijk de volgende vraagstelling met het daarbij gegeven antwoord:

Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

  • Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is.

          Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het niet innen of uitstellen van huurgelden en/of ondersteuning bieden bij lokale vraagstukken over het Coronavirus.

( https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen )

Intussen hebben wij een vraag uitstaan bij Sport Eindhoven over hoe het zit met de betaling van badwater. Het antwoord hierop is  ..” Op dit moment kunnen we helaas nog geen duidelijk antwoord geven op deze vragen.”…. 

De reden dat we aan alle leden vragen voorlopig hun contributieverplichtingen te blijven voldoen is gelegen in het feit dat we de financiële gevolgen van deze Coronacrisis als GEHELE vereniging moeten dragen. Aegir is aangesloten bij de KNZB, een bond die ook betaalde krachten in dienst heeft. De KNZB zal zeker geconfronteerd worden met doorlopende lasten en zal dus ook de afdracht die zij van de aangesloten verenigingen vraagt, nodig blijven hebben. Die afdracht wordt bepaald door het aantal leden dat een vereniging heeft. Via onze vereniging bent U als lid ook bij de KNZB aangesloten. De huur van de zwembaden is voor onze vereniging veruit de grootste kostenpost maar de afdracht aan de KNZB is eveneens aanzienlijk. Dus ook als we de huur voor de zwembaden niet meer zouden hoeven te betalen moeten we rekening houden met doorlopende kosten.

Conclusie

De inning van de contributie voor het 2e kwartaal dient gewoon door te gaan. Als de Coronacrisis voorbij is bekijken we wat de gevolgen voor de vereniging zijn geweest. Dit zullen we dan op de Algemene Leden Vergadering presenteren. Met deze presentatie zullen we duidelijkheid verschaffen over de te nemen maatregelen met betrekking tot de geïnde contributie in relatie tot de gemiste zwemuren. Het bestuur zal zich tot het uiterste inspannen om de nadelige gevolgen van de Coronacrisis voor onze leden zoveel mogelijk te beperken. Dit kan later resulteren in ( gedeeltelijke) terugbetaling van contributiegelden.

Het bestuur heeft besloten om op dit moment aan te moeten sluiten bij het beleid van de overkoepelende sportorganisaties. De achterliggende reden is ook dat niet het bestuur maar de vereniging als geheel zal moeten besluiten wat passende maatregelen zijn. Uiteraard  is het hierbij van belang dat er duidelijkheid komt over het al dan niet doorbetalen van de huur voor de zwembaden. Door de regeringsmaatregelen kon de Algemene Leden Vergadering welke gepland stond voor 22 april niet doorgaan. Op het moment dat de regelgeving een Algemene Leden Vergadering toestaat zullen wij deze inplannen. Wij zullen daar dan het bovenstaande als agendapunt opnemen.

Wij hopen U  hiermee voldoende uitleg te hebben gegeven.

Mochten er vragen zijn dan kunt U deze altijd stellen via het mailadres secretaris@aegir-eindhoven.nl.

Blijf gezond en we hopen jullie binnen niet al te lange tijd weer allemaal in het zwembad te ontmoeten.

Het bestuur.