log in

Start zwemlessen

 • Geschreven door Elementaire Commissie

Op woensdag 27 mei mogen we weer starten met onze zwemlessen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, lees daarom het onderstaande én de bijlagen goed door!

Algemeen:

 • Je kunt alleen zwemmen op je eigen dag en eigen tijd, wisselen is niet mogelijk.
 • Ga van tevoren thuis naar het toilet.
 • Ouders mogen niet mee naar binnen, tenzij kinderen écht hulp nodig hebben bij het omkleden. Indien dit noodzakelijk is, stuur dan een email naar
  elementair@aegir-eindhoven.nl om dit door te geven. Voor de duidelijkheid: ouders mogen dus ook niet in de zwemzaal of in de hal aanwezig zijn voor, tijdens of na de les.
 • Je mag maximaal 10 minuten voor het begin van de les bij het zwembad aanwezig zijn. Bij binnenkomst moet je je handen desinfecteren en bij de balie laat je je kaart zien. Zorg dat de contributie tot en met juni betaald is.
 • Zwemmers moeten hun zwemkleding al aan hebben bij binnenkomst, onder hun gewone kleding. Ook moet er een (sport)tas meegenomen worden om de kleding en schoenen in te doen.
 • Volg bij binnenkomst de aangegeven route
 • Volg aanwijzingen van medewerkers altijd op.
 • Omkleden na de zwemles mag uiteraard, douchen nog niet. Kleed zo snel mogelijk om en verlaat daarna het gebouw via de aangegeven route.
 • De instructeurs houden de gehele tijd minimaal 1,5 meter afstand van de zwemmer (met uitzondering van noodgevallen).

Speciaal voor de kinderen in het eerste badje / watergewenning

Voor watergewenning/badje 1 gelden specifieke regels:

Omdat deze kinderen niet zonder begeleiding de zwemles kunnen volgen en de instructeur geen fysiek contact met de kinderen mag hebben, vragen wij per kind één familielid (ouder dan 16 jaar) mee het water in te gaan. Lukt dit niet, dan kan de zwemmer helaas niet deelnemen aan de les.

Wij vragen u om per email (elementair@aegir-eindhoven.nl) aan te geven of de zwemmer aanwezig is en wie er mee komt.

De bovenstaande punten zijn de belangrijkste richtlijnen. Meer richtlijnen vind je in de bijlagen. We gaan er vanuit dat jullie deze goed doorlezen, zodat we een leuke en veilige zwemles kunnen hebben.

Ben je 13 jaar of ouder, kijk dan nog even goed naar de specifieke regels die voor jou gelden!

We hopen iedereen in goede gezondheid vanaf 27 mei weer te zien. Mocht je twijfelen of je mag komen zwemmen: houd je aan de richtlijnen van het RIVM.

Heb je vragen of opmerkingen? Deze kun je mailen naar elementair@aegir-eindhoven.nl

==================================================================================================================================================

English version:

You might have heard that the swimming pools are re-opened. We will resume the swimming lessons from 27 May onwards. However, some conditions will apply, so make sure to read both the below mentioned guidelines and the ones in the attachments!

General:

 • You can only swim during your allocated timeslot, switching to another timeslot is not possible.
 • Go to the restroom at your own home; use of restrooms at the swimming pool needs to be avoided.
 • Parents are not allowed in, only unless the kid really requires help getting changed. In that case, please send us a mail using: elementair@aegir-eindhoven.nl. For clarity: parents cannot be present in the entire building, neither the swimming pool nor the lobby during the entirety of the swimming lessons.
 • Arrive at the building not earlier than 10 minutes before start of the swimming lessons. Upon entry, you are required to disinfect your hands and to show your membership card at the desk. Make sure the contribution has been paid up to June.
 • Swimmers should wear their swimwear underneath their regular clothing upon entry. A (sport) bag is required to store clothing and shoes during the swimming lessons.
 • Follow the indicated walking route
 • Directions from staff members should be obeyed at all times.
 • Changing after the swimming lessons is naturally allowed, but use of the showers is prohibited. Don’t linger around, change quickly and leave the building using the indicated route.
 • Swimming instructors keep a distance of at least 1.5 meters (5 feet) at all times, with the exception of emergencies.

Particular for water accustomization / group 1 some specific rules apply:

Since these children require guidance during swimming lessons and since the instructor is not allowed to make any physical contact with the children, we ask for one family member older than 16 to accompany the kid into the water. When this is impossible for a kid, it unfortunately means that the kid is unable to participate in the swimming lesson. We ask you to inform us who will accompany the kid into the water by mail: elementair@aegir-eindhoven.nl

These are the foremost guidelines. There are more details in the attachments that may apply to your situation as well. Please read these carefully so that we can all enjoy safe swimming lessons again.

If you’re 13 years or older, take note of the specific rules that apply to you!

We hope to see everybody again in good health at 27 May. If you’re unsure whether you’re allowed to start swimming, please consult the guidelines from the RIVM.

In case of questions or remarks, please contact us by mail: elementair@aegir-eindhoven.nl