log in

Update Coronamaatregelen 3-11-2020

Het kabinet heeft verder gaande Coronamaatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen verder terug te dringen. Vanaf woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur gaan de volgende extra maatregelen van kracht.

-De meeste publiek toegankelijke gebouwen gaan dicht, zoals zwembaden, bioscopen, musea, buurthuizen en theaters.

-Buiten mogen we nog maar met zijn tweeën samen zijn en thuis zijn dagelijks maximaal 2 gasten van 12 jaar of ouder toegestaan.

-Iedereen moet zo veel mogelijk thuisblijven. Alle reizen naar het buitenland worden tot medio januari afgeraden.

-Volwassenen mogen de komende 2 weken hooguit met zijn tweeën sporten op 1,5 meter afstand.

Voorlopig gelden deze maatregelen tot 18 november.

 

 

ALV 2020

Woensdag 7  oktober werd dan toch eindelijk een algemene ledenvergadering gehouden. Na al diverse keren te zijn uitgesteld door de Coronacrisis werd door het bestuur besloten om vanuit de vergaderzaal van het Ir. Ottenbad een digitale versie via "Teams" te gaan organiseren. Alle leden konden hier middels voorinschrijving aan deelnemen. Nadat onze voorzitter de digitale verbindingen met alle deelnemers had gecheckt werd door het bestuur verantwoording afgelegd over het jaar 2019. Alle gemaakte jaarverslagen werden zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Uiteraard zal door de Coronamaatregelen de begroting van 2020 sterk afwijken van het resultaat in 2020. De terugbetaling van een deel van de contributie aan de leden in het 4e kwartaal van dit jaar zal hierop zijn weerslag hebben maar hier staat tegenover dat de gemeente Eindhoven een deel van de accommodatiekosten heeft gecrediteerd. Als nieuwe bestuursleden mogen we verwelkomen Hajo de Bont en Frank Reniers die respectievelijk de functies van penningmeester en secretaris gaan invullen.

De notulen van deze bijzondere Algemene Ledenvergadering zijn als bijlage bij dit bericht gevoegd.

 

Jubilarissen

Elk jaar worden er op de jaarvergadering een aantal jubilarissen gehuldigd voor hun jaren trouwe lidmaatschap bij onze Zwem- en Polovereniging. Ook voor de vergadering van april in dit jaar zouden deze leden even speciale aandacht krijgen maar we weten inmiddels dat samenkomst van grotere groepen in deze Coronatijd niet zijn toegestaan. We wilden de jubilarissen van vorig jaar en dit jaar gezamenlijk uitnodigen op de algemene ledenvergadering van 7 oktober doch ook dit was dus door de beperkingen niet mogelijk. We hebben er als bestuur nu voor gekozen deze jubilarissen via hun eigen commissie een attentie te laten overhandigen zodat het jubileum toch niet ongemerkt voorbij gaat.

De jubilarissen in 2019/2020 zijn:

Truus Valentijn 50 jaar, Toine Valentijn 50 jaar, Cor Reniers 50 jaar

Lisan van IJzendoorn 25 jaar, Riny van Vroenhoven 25 jaar, Bram Muller 25 jaar, Han van der Tuin 25 jaar, Evelien van der Tuin 25 jaar,  Jordi van Hout 25 jaar, Pascal van de Haar 25 jaar, Kirsten Ross 25 jaar

Menno Esvelt 12,5 jaar, Chris Pecasse 12,5 jaar, Julien Verschoor 12,5 jaar, Marc Pecasse 12,5 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bedankt voor deze jarenlange trouw aan onze vereniging. We hopen dat jullie nog veel plezier mogen beleven aan de zwemsport in het algemeen en aan onze vereniging in het bijzonder.

Het bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Coronamaatregelen sportaccomodaties

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt in een rap tempo toe, daarom heeft minister-president Mark Rutte gisteren, 28 september, nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Daarbij zijn er nog lokale aanvullingen. Graag informeren wij je over de belangrijkste maatregelen binnen de Eindhovense sportaccommodaties en zwembaden. Deze maatregelen gelden vanaf 29 september 18.00 uur.

Belangrijkste maatregelen

  • Naast trainingen zijn evenementen, toernooien en wedstrijden toegestaan, zowel binnen als buiten. Hier mag geen publiek meer bij aanwezig zijn. Begeleiders van de uitspelende ploeg, mogen er wel bij zijn.
  • Medewerkers en bezoekers wordt ten zeerste aangeraden om in de centrale hal van de gemeentelijke zwembaden en op andere plekken waar veel bezoekers komen, een niet-medisch mondkapje te dragen. Mondkapjes voor jou als medewerker worden door de gemeente beschikbaar gesteld. Bezoekers moeten zelf zorgen voor een mondkapje.
  • Douchen en omkleden kan nog steeds wel bij de sportaccommodaties als sporters zich aan de geldende afstandsregels houden. Douchen is niet mogelijk bij de zwembaden.
  • Sportbeoefening is uitgesloten van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Het is dus de bedoeling dat sporters na het sporten de accommodatie zo snel mogelijk verlaten.
  • Alle sportkantines en horecagelegenheden bij sportaccommodaties worden gesloten. Dit geldt ook voor commerciële horecagelegenheden.

Bovenstaande maatregelen geven weer best veel beperkingen maar het belangrijkste is dat we onze zwemsport voorlopig nog kunnen blijven uitoefenen.

We vragen als bestuur begrip van onze leden en willen er nadrukkelijk op wijzen dat we er naar streven ons aan de opgelegde maatregelen te houden. Als dit lukt waarderen we dit zeer.

Algemene Ledenvergadering 2020

De Algemene Ledenvergadering 2020 die eigenlijk volgens de normale omstandigheden altijd in april van het jaar wordt gehouden hebben we door de Coronamaatregelen al een aantal keren moeten uitstellen. Omdat het statutair verplicht is op deze ledenvergadering verantwoording af te leggen over het gevolgde beleid en we als bestuur transparant willen zijn naar onze leden gaan wij toch maar weer een poging doen om deze vergadering te organiseren. Wij hebben deze nu gepland op woensdag 7 oktober 2020, om 20.15 uur. De locatie wordt nog nader bekend gemaakt omdat dit afhankelijk is van de tegen die tijd geldende Coronamaatregelen voor samenkomsten. Uiteraard proberen we een locatie te regelen waar de onderlinge afstand van 1,5 meter wordt gewaarborgd.

Het boekje met de jaarverslagen 2019 kunt u downloaden door op de link in de bijlage te klikken.

Om deel te nemen aan deze vergadering werken we met een voorinschrijving. U kunt zich tot uiterlijk 4 oktober aanmelden door een mail te sturen naar: info@aegir-eindhoven.nl

Na inschrijving ontvangt U een bevestigingsmail met daarin de locatie van de vergadering. De locatie is namelijk mede afhankelijk van het aantal mensen dat zich gaat aanmelden.

LET OP!  Alleen leden die zijn aangemeld krijgen toegang tot de vergaderlocatie

 

Korting contributie ivm Corona lockdown

Nu het een beetje inzichtelijk aan het worden is wat de financiële consequenties voor onze vereniging zijn ten gevolge van de Coronamaatregelen hebben we binnen het bestuur besloten om onze leden enigszins tegemoet te komen voor de maanden dat zij geen gebruik hebben kunnen maken van de zwemfaciliteiten die wij normaal gesproken aan onze leden aanbieden. Door de creditering van onze huurlasten door de gemeente Eindhoven hebben wij deze mogelijkheid gekregen.

Dit houdt in dat leden van het elementair zwemmen 35 euro en leden van het wedstrijdzwemmen  en  waterpolo 50 euro in mindering gebracht krijgen op hun nota voor het 4e kwartaal van 2020. Deze nota zal rond 1 oktober worden verzonden zodat het voor de leden inzichtelijk is wat zij na aftrek van de contributiekorting nog aan restant contributie moeten voldoen voor het 4e kwartaal. Wij doen hierbij dan ook een oproep aan alle leden om zo spoedig mogelijk de openstaande contributiebedragen van 2020 te voldoen. Na de vakantie zullen er weer contributiecontroles worden gehouden bij de ingang van het zwembad. Voorkom dat je de toegang tot het zwembad wordt ontzegt doordat je niet tijdig je contributie betaald hebt.

Om voor de (volledige) contributiekorting in aanmerking te komen gelden wel een aantal voorwaarden. Deze zijn:   

-kortingsbedrag is nooit hoger dan het kwartaalbedrag dat aan contributie dient te worden betaald  

-contributiekorting wordt alleen verstrekt aan de leden die op 1 maart 2020 lid waren en per 1 oktober 2020 nog lid zijn en die in deze periode niet hebben opgezegd.

Uiteraard is het mogelijk dat U zelf vrijwillig afstand doet van de contributiekorting en dit bedrag als een soort sponsoring ter beschikking stelt aan onze vereniging. Mocht U dit willen verzoeken wij U dit per mail door te geven aan onze ledenadministratie op het emailadres: ledenadministratie@aegir-eindhoven.nl  De leden die op deze wijze onze vereniging extra willen ondersteunen zijn wij als bestuur zeer dankbaar.

Nu maar hopen dat we met zijn allen het Coronavirus onder controle kunnen gaan krijgen zodat we weer met volle teugen kunnen genieten van onze mooi zwemsport. Voorlopig zijn we nog aan diverse maatregelen gebonden maar wij vertrouwen erop dat U op verantwoordde wijze zult omgaan met de hieromtrent gemaakte afspraken. Mocht U vragen hebben kunt U deze natuurlijk altijd stellen op het email-adres: info@aegir-eindhoven.nl

Blijf gezond!

Namens het hele bestuur.

Start nieuwe seizoen

De warme zomerse dagen zijn (bijna) voorbij, en alle zwemactiviteiten starten weer.

Door de Coronamaatregelen worden we nog steeds beperkt in onze bewegingsvrijheid, maar we kunnen zwemmen.

Als je naar de protocollen en regels kijkt, dan lijkt het erop dat we IN HET WATER weer alles mogen. Op het moment dat je OP DE KANT staat moet je je weer aan allerlei regels houden.

Bij veel regels en protocollen kun je vragen stellen, maar houd je eraan en gebruik vooral je gezonde verstand, en houd rekening met elkaar.

Wij hopen dat een iedereen weer gezellig en met plezier gaat zwemmen. We wensen alle leden weer een mooi en sportief seizoen toe.   

 

Het bestuur.

Update Coronatijdperk

19 mei 2020

Tijdens de persconferentie van woensdag 6 mei is bekend gemaakt dat de zwembaden weer open mochten vanaf 11 mei. Het personeel van de zwembaden heeft hard gewerkt om dit te realiseren voor het Ir. Ottenbad en de Tongelreep, maar dit was helaas niet haalbaar voor de gestelde datum. Dit omdat de temperatuur van het water veel lager was dan normaal, om zo tijdens de sluiting energie te besparen. Het kostte tijd om het badwater weer naar de vereiste temperatuur te brengen. Ook moest er een protocol voor de zwembadbranche m.b.t. het veilig opstarten van de trainingen en de zwemlessen opgemaakt gaan worden. Dit was een voorwaarde om weer verantwoord te gaan zwemmen.

De zwembaden van het ir. Ottenbad en de Tongelreep zijn vanaf 18 mei weer geopend. Dit houdt in dat onze vereniging ook de de mogelijkheid krijgt om gefaseerd de trainingen voor het wedstrijdzwemmen en waterpolo weer te laten starten vanaf vrijdag 22 mei. Zoals de plannen er nu voor liggen gaan we vanaf woensdag 27 mei ook weer starten met het geven van zwemlessen op de elementaire avonden. Deze opstart was alleen mogelijk als we bij de baddirectie een op onze vereniging geschreven protocol konden overleggen. Het bestuur heeft dit protocol inmiddels ingediend en heeft de goedkeuring gekregen om met de daarin omschreven maatregelen op te starten.

Alle leden die mogen starten worden door de desbetreffende commissies benaderd hoe en wanneer je mag beginnen en wat de voorwaarden zijn waar je je aan moet houden. Lees de bij dit nieuwsbericht gevoegde protocollen door voordat je weer naar het zwembad komt. Houdt je strikt aan de regels om te voorkomen dat de baddirectie in moet grijpen en we het risico lopen dat je de toegang tot het zwembad wordt ontzegd of in het extreme geval het zwembad weer gesloten moet worden.