log in

Nieuwe Coronamaatregelen sportaccomodaties

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt in een rap tempo toe, daarom heeft minister-president Mark Rutte gisteren, 28 september, nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Daarbij zijn er nog lokale aanvullingen. Graag informeren wij je over de belangrijkste maatregelen binnen de Eindhovense sportaccommodaties en zwembaden. Deze maatregelen gelden vanaf 29 september 18.00 uur.

Belangrijkste maatregelen

  • Naast trainingen zijn evenementen, toernooien en wedstrijden toegestaan, zowel binnen als buiten. Hier mag geen publiek meer bij aanwezig zijn. Begeleiders van de uitspelende ploeg, mogen er wel bij zijn.
  • Medewerkers en bezoekers wordt ten zeerste aangeraden om in de centrale hal van de gemeentelijke zwembaden en op andere plekken waar veel bezoekers komen, een niet-medisch mondkapje te dragen. Mondkapjes voor jou als medewerker worden door de gemeente beschikbaar gesteld. Bezoekers moeten zelf zorgen voor een mondkapje.
  • Douchen en omkleden kan nog steeds wel bij de sportaccommodaties als sporters zich aan de geldende afstandsregels houden. Douchen is niet mogelijk bij de zwembaden.
  • Sportbeoefening is uitgesloten van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Het is dus de bedoeling dat sporters na het sporten de accommodatie zo snel mogelijk verlaten.
  • Alle sportkantines en horecagelegenheden bij sportaccommodaties worden gesloten. Dit geldt ook voor commerciële horecagelegenheden.

Bovenstaande maatregelen geven weer best veel beperkingen maar het belangrijkste is dat we onze zwemsport voorlopig nog kunnen blijven uitoefenen.

We vragen als bestuur begrip van onze leden en willen er nadrukkelijk op wijzen dat we er naar streven ons aan de opgelegde maatregelen te houden. Als dit lukt waarderen we dit zeer.

Algemene Ledenvergadering 2020

De Algemene Ledenvergadering 2020 die eigenlijk volgens de normale omstandigheden altijd in april van het jaar wordt gehouden hebben we door de Coronamaatregelen al een aantal keren moeten uitstellen. Omdat het statutair verplicht is op deze ledenvergadering verantwoording af te leggen over het gevolgde beleid en we als bestuur transparant willen zijn naar onze leden gaan wij toch maar weer een poging doen om deze vergadering te organiseren. Wij hebben deze nu gepland op woensdag 7 oktober 2020, om 20.15 uur. De locatie wordt nog nader bekend gemaakt omdat dit afhankelijk is van de tegen die tijd geldende Coronamaatregelen voor samenkomsten. Uiteraard proberen we een locatie te regelen waar de onderlinge afstand van 1,5 meter wordt gewaarborgd.

Het boekje met de jaarverslagen 2019 kunt u downloaden door op de link in de bijlage te klikken.

Om deel te nemen aan deze vergadering werken we met een voorinschrijving. U kunt zich tot uiterlijk 4 oktober aanmelden door een mail te sturen naar: info@aegir-eindhoven.nl

Na inschrijving ontvangt U een bevestigingsmail met daarin de locatie van de vergadering. De locatie is namelijk mede afhankelijk van het aantal mensen dat zich gaat aanmelden.

LET OP!  Alleen leden die zijn aangemeld krijgen toegang tot de vergaderlocatie

 

Korting contributie ivm Corona lockdown

Nu het een beetje inzichtelijk aan het worden is wat de financiële consequenties voor onze vereniging zijn ten gevolge van de Coronamaatregelen hebben we binnen het bestuur besloten om onze leden enigszins tegemoet te komen voor de maanden dat zij geen gebruik hebben kunnen maken van de zwemfaciliteiten die wij normaal gesproken aan onze leden aanbieden. Door de creditering van onze huurlasten door de gemeente Eindhoven hebben wij deze mogelijkheid gekregen.

Dit houdt in dat leden van het elementair zwemmen 35 euro en leden van het wedstrijdzwemmen  en  waterpolo 50 euro in mindering gebracht krijgen op hun nota voor het 4e kwartaal van 2020. Deze nota zal rond 1 oktober worden verzonden zodat het voor de leden inzichtelijk is wat zij na aftrek van de contributiekorting nog aan restant contributie moeten voldoen voor het 4e kwartaal. Wij doen hierbij dan ook een oproep aan alle leden om zo spoedig mogelijk de openstaande contributiebedragen van 2020 te voldoen. Na de vakantie zullen er weer contributiecontroles worden gehouden bij de ingang van het zwembad. Voorkom dat je de toegang tot het zwembad wordt ontzegt doordat je niet tijdig je contributie betaald hebt.

Om voor de (volledige) contributiekorting in aanmerking te komen gelden wel een aantal voorwaarden. Deze zijn:   

-kortingsbedrag is nooit hoger dan het kwartaalbedrag dat aan contributie dient te worden betaald  

-contributiekorting wordt alleen verstrekt aan de leden die op 1 maart 2020 lid waren en per 1 oktober 2020 nog lid zijn en die in deze periode niet hebben opgezegd.

Uiteraard is het mogelijk dat U zelf vrijwillig afstand doet van de contributiekorting en dit bedrag als een soort sponsoring ter beschikking stelt aan onze vereniging. Mocht U dit willen verzoeken wij U dit per mail door te geven aan onze ledenadministratie op het emailadres: ledenadministratie@aegir-eindhoven.nl  De leden die op deze wijze onze vereniging extra willen ondersteunen zijn wij als bestuur zeer dankbaar.

Nu maar hopen dat we met zijn allen het Coronavirus onder controle kunnen gaan krijgen zodat we weer met volle teugen kunnen genieten van onze mooi zwemsport. Voorlopig zijn we nog aan diverse maatregelen gebonden maar wij vertrouwen erop dat U op verantwoordde wijze zult omgaan met de hieromtrent gemaakte afspraken. Mocht U vragen hebben kunt U deze natuurlijk altijd stellen op het email-adres: info@aegir-eindhoven.nl

Blijf gezond!

Namens het hele bestuur.

Start nieuwe seizoen

De warme zomerse dagen zijn (bijna) voorbij, en alle zwemactiviteiten starten weer.

Door de Coronamaatregelen worden we nog steeds beperkt in onze bewegingsvrijheid, maar we kunnen zwemmen.

Als je naar de protocollen en regels kijkt, dan lijkt het erop dat we IN HET WATER weer alles mogen. Op het moment dat je OP DE KANT staat moet je je weer aan allerlei regels houden.

Bij veel regels en protocollen kun je vragen stellen, maar houd je eraan en gebruik vooral je gezonde verstand, en houd rekening met elkaar.

Wij hopen dat een iedereen weer gezellig en met plezier gaat zwemmen. We wensen alle leden weer een mooi en sportief seizoen toe.   

 

Het bestuur.

Update Coronatijdperk

19 mei 2020

Tijdens de persconferentie van woensdag 6 mei is bekend gemaakt dat de zwembaden weer open mochten vanaf 11 mei. Het personeel van de zwembaden heeft hard gewerkt om dit te realiseren voor het Ir. Ottenbad en de Tongelreep, maar dit was helaas niet haalbaar voor de gestelde datum. Dit omdat de temperatuur van het water veel lager was dan normaal, om zo tijdens de sluiting energie te besparen. Het kostte tijd om het badwater weer naar de vereiste temperatuur te brengen. Ook moest er een protocol voor de zwembadbranche m.b.t. het veilig opstarten van de trainingen en de zwemlessen opgemaakt gaan worden. Dit was een voorwaarde om weer verantwoord te gaan zwemmen.

De zwembaden van het ir. Ottenbad en de Tongelreep zijn vanaf 18 mei weer geopend. Dit houdt in dat onze vereniging ook de de mogelijkheid krijgt om gefaseerd de trainingen voor het wedstrijdzwemmen en waterpolo weer te laten starten vanaf vrijdag 22 mei. Zoals de plannen er nu voor liggen gaan we vanaf woensdag 27 mei ook weer starten met het geven van zwemlessen op de elementaire avonden. Deze opstart was alleen mogelijk als we bij de baddirectie een op onze vereniging geschreven protocol konden overleggen. Het bestuur heeft dit protocol inmiddels ingediend en heeft de goedkeuring gekregen om met de daarin omschreven maatregelen op te starten.

Alle leden die mogen starten worden door de desbetreffende commissies benaderd hoe en wanneer je mag beginnen en wat de voorwaarden zijn waar je je aan moet houden. Lees de bij dit nieuwsbericht gevoegde protocollen door voordat je weer naar het zwembad komt. Houdt je strikt aan de regels om te voorkomen dat de baddirectie in moet grijpen en we het risico lopen dat je de toegang tot het zwembad wordt ontzegd of in het extreme geval het zwembad weer gesloten moet worden.

 

Contributiebetaling Coronatijdperk

Als bestuur hebben wij ons de vraag gesteld “Moeten wij, wel of niet, contributie innen als er door de opgelegde Coronamaatregelen niet gezwommen kan worden? “.

We hebben besloten deze WEL te innen. Wij volgen hiermee het advies op van de KNZB en het NOC*NSF

Op de website van het NOC*NSF staat namelijk de volgende vraagstelling met het daarbij gegeven antwoord:

Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

  • Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is.

          Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het niet innen of uitstellen van huurgelden en/of ondersteuning bieden bij lokale vraagstukken over het Coronavirus.

( https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen )

Intussen hebben wij een vraag uitstaan bij Sport Eindhoven over hoe het zit met de betaling van badwater. Het antwoord hierop is  ..” Op dit moment kunnen we helaas nog geen duidelijk antwoord geven op deze vragen.”…. 

De reden dat we aan alle leden vragen voorlopig hun contributieverplichtingen te blijven voldoen is gelegen in het feit dat we de financiële gevolgen van deze Coronacrisis als GEHELE vereniging moeten dragen. Aegir is aangesloten bij de KNZB, een bond die ook betaalde krachten in dienst heeft. De KNZB zal zeker geconfronteerd worden met doorlopende lasten en zal dus ook de afdracht die zij van de aangesloten verenigingen vraagt, nodig blijven hebben. Die afdracht wordt bepaald door het aantal leden dat een vereniging heeft. Via onze vereniging bent U als lid ook bij de KNZB aangesloten. De huur van de zwembaden is voor onze vereniging veruit de grootste kostenpost maar de afdracht aan de KNZB is eveneens aanzienlijk. Dus ook als we de huur voor de zwembaden niet meer zouden hoeven te betalen moeten we rekening houden met doorlopende kosten.

Conclusie

De inning van de contributie voor het 2e kwartaal dient gewoon door te gaan. Als de Coronacrisis voorbij is bekijken we wat de gevolgen voor de vereniging zijn geweest. Dit zullen we dan op de Algemene Leden Vergadering presenteren. Met deze presentatie zullen we duidelijkheid verschaffen over de te nemen maatregelen met betrekking tot de geïnde contributie in relatie tot de gemiste zwemuren. Het bestuur zal zich tot het uiterste inspannen om de nadelige gevolgen van de Coronacrisis voor onze leden zoveel mogelijk te beperken. Dit kan later resulteren in ( gedeeltelijke) terugbetaling van contributiegelden.

Het bestuur heeft besloten om op dit moment aan te moeten sluiten bij het beleid van de overkoepelende sportorganisaties. De achterliggende reden is ook dat niet het bestuur maar de vereniging als geheel zal moeten besluiten wat passende maatregelen zijn. Uiteraard  is het hierbij van belang dat er duidelijkheid komt over het al dan niet doorbetalen van de huur voor de zwembaden. Door de regeringsmaatregelen kon de Algemene Leden Vergadering welke gepland stond voor 22 april niet doorgaan. Op het moment dat de regelgeving een Algemene Leden Vergadering toestaat zullen wij deze inplannen. Wij zullen daar dan het bovenstaande als agendapunt opnemen.

Wij hopen U  hiermee voldoende uitleg te hebben gegeven.

Mochten er vragen zijn dan kunt U deze altijd stellen via het mailadres secretaris@aegir-eindhoven.nl.

Blijf gezond en we hopen jullie binnen niet al te lange tijd weer allemaal in het zwembad te ontmoeten.

Het bestuur.

Fijne feestdagen

Het bestuur wenst alle leden en bezoekers van onze website een fijne jaarwisseling en een voorspoedig maar zeker sportief en gezond 2020. Het komend jaar staan we met zijn allen weer voor nieuwe uitdagingen maar we zijn ervan overtuigd dat we er samen met de inzet van al onze vrijwilligers er weer een mooi verenigingsjaar van kunnen maken.

Gemeentelijke onderscheidingen 2019

2084c22db78c88792b55d38a20fd032d9b92df66cd4a79237b24991d41b57e31e53deef995f7addc63f9e7cf7da85fbfa3ca999b4691c89bf2063c9f646ed2d7

Door de Wethouder van de gemeente Eindhoven Rik Thijs werden tijdens de Kerstborrel een aantal gemeentelijke vrijwilligerspenningen en vrijwilligersoorkondes uitgereikt.

Dit jaar viel de eer te beurt aan:

-Marjan Ruijters,

-Theo van der Klooster en

-Wendy van Nistelrode.

Zij kregen een vrijwilligersoorkonde voor hun 25-jarige vrijwilligerschap.

-Kirsten Ross,

-Selwyn Cats en

-Willemien van Glabbeek-van Aarle.

Zij mochten de gemeentelijke vrijwilligerspenning in ontvangst nemen voor hun 12,5 jarig jubileum.

Deze onderscheidingen zijn door de gemeente Eindhoven toegekend als blijk van waardering voor het met grote inzet en enthousiasme verrichten van vrijwilligerswerk voor de Eindhovense gemeenschap.

Uitzonderlijk is tevens de huldiging van Rob van de Born. Hij is namelijk al ruim 40 jaar werkzaam als vrijwilliger bij onze vereniging. Vreemd genoeg heeft de gemeente Eindhoven hier geen onderscheiding voor maar het bestuur vond dat we hem toch even in de schijnwerpers moesten zetten om hem te bedanken voor al deze jaren trouwe dienst. Afgelopen jaar heeft Rob mede door zijn jarenlange vrijwilligerswerk bij onze vereniging al een lintje ontvangen van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander waardoor hij nu lid is in de Orde van Oranje Nassau. En dit is natuurlijk ook een mooie eerbetoning voor zijn vrijwilligerswerk.

We zijn als bestuur blij met al deze kanjers en hopen dat ze nog jarenlang actief mogen zijn binnen onze vereniging.

(foto's volgen nog)