log in

45 minuten in 2015

Beste ouders/verzorgers,

Zwem- en Polovereniging Aegir geeft al jarenlang zwemles aan (jonge) kinderen. We doen dit vanuit de overtuiging dat kinderen het beste presteren in het aanleren van de diverse zwemslagen wanneer ze er plezier aan beleven. Daarbij zijn wij continu op zoek naar een balans die recht doet aan de wensen van ouders, hun kinderen en de kwaliteit van de gegeven lessen.

Ook moeten wij als vereniging rekening houden met de verscherpte eisen van de KNZB en de NRZ met betrekking tot het geven van zwemlessen.

Bovenstaande heeft ons doen besluiten om met ingang van 1 januari 2015, te starten met het geven van lessen van 45 minuten. We doen dit voor een periode van een jaar.

Gedurende deze periode willen we gaan onderzoeken of deze uitbreiding van lestijd leidt tot het verbeteren van de kwaliteit van de lessen en het sneller behalen van zwemdiploma’s.

Na afsluiting van deze proefperiode wordt besloten of de lestijd van 45 minuten gehandhaafd blijft en wat dan de gevolgen zijn voor de hoogte van de contributie.

Wat één en ander praktisch gezien gaat inhouden voor u en uw kind hoort u van de elementaire commissie vóór 15 november a.s..

René Esvelt

René is sinds 2012 algemeen lid van het Aegir bestuur en is in zijn rol continue op zoek naar structurele verbeteringen binnen de vereniging.