log in

Compensatie contributie 2021

  • Geschreven door Bestuur

Nu we in de laatste weken wederom geconfronteerd werden met een lockdown waardoor de zwembaden gesloten moesten worden heeft dat voor onze vereniging verstrekkende gevolgen. Zwemlessen kunnen niet doorgaan, trainingen en wedstrijden van het  waterpolo en wedstrijdzwemmen komen hierdoor te vervallen en de zwem- en waterpolocompetities liggen al geruime tijd stil. We snappen als bestuur dat dit ontzettend vervelend is voor onze leden. Om onze leden enigszins tegemoet te komen overweegt het bestuur ter compensatie in het tweede kwartaal van 2021 wederom een contributiekorting toe te passen. Hoe hoog deze contributiekorting wordt is afhankelijk van het kwijtschelden van de huur van het zwembad door de gemeente Eindhoven en de afdrachten aan de KNZB. Tot op heden is er in 2020 alleen een tegemoetkoming ontvangen van de gemeente Eindhoven terwijl de KNZB star vasthoudt aan de verplichte afdrachten voor het lidmaatschap van onze leden en aan de inschrijfgelden van de diverse competities, ongeacht of deze wel of niet door kunnen gaan. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken.

Om voor de (volledige) contributiekorting in aanmerking te komen gelden wel een aantal voorwaarden. Deze zijn:   

-kortingsbedrag is nooit hoger dan het kwartaalbedrag dat aan contributie dient te worden betaald  

-contributiekorting wordt alleen verstrekt aan de leden die op 1 januari 2021 lid waren en per 1 april 2021 nog lid zijn en die in deze periode niet hebben opgezegd.

Uiteraard is het mogelijk dat U zelf vrijwillig afstand doet van de contributiekorting en dit bedrag als een soort sponsoring ter beschikking stelt aan onze vereniging. Mocht U dit willen verzoeken wij U dit per mail door te geven aan onze ledenadministratie op het emailadres: ledenadministratie@aegir-eindhoven.nl  De leden die op deze wijze onze vereniging extra willen ondersteunen zijn wij als bestuur zeer dankbaar.

Nu maar hopen dat we met zijn allen het Coronavirus onder controle kunnen gaan krijgen zodat we weer met volle teugen kunnen genieten van onze mooie zwemsport.

Mocht U vragen hebben kunt U deze natuurlijk altijd stellen op het email-adres: info@aegir-eindhoven.nl

Blijf gezond!